Bijgewerkt: 30 november 2021

SP is blij met aanhouden voorstel subsidiebanen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
27-10-2011

De SP-Amstelveen is zeer blij met het besluit op 26 oktober 2011 van de commissie Burgers en Samenleving om het raadsvoorstel tot afbouw van subsidiebanen aan te houden. Dat betekent, dat niet op 9 november al besloten wordt, maar dat er later, op zijn vroegst 14 december, een besluit valt.

Het de SP waren meer partijen van mening, dat we de 30 mensen in de subsidiebanen niet in de kou mogen laten staan, en dat onvoldoende gekeken is naar mogelijkheden om deze mensen wel aan het werk te houden, voor de SP dan ook minimaal met behoud van salaris.

Patrick Adriaans Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Patrick Adriaans, raadslid van SP-Amstelveen


De tijd die er nu geboden wordt, kan de wethouder benutten om het gesprek met de instellingen aan te gaan, maar ook om naar andere oplossingen te zoeken, bij andere instellingen, het aanspreken van ondernemers via de ondernemersvereniging Amstelveen enz.

De SP vindt dit niet alleen een verantwoordelijkheid van de wethouder, maar ook van de raad, meer in het bijzonder van de commissieleden. Daarom heeft de SP het initiatief genomen om de woordvoerders bij elkaar te roepen, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan een oplossing voor de 30 mensen in een subsidiebaan.

Raadslid Patrick Adriaans: 'Het gaat hier om mensen, partijpolitieke afwegingen zijn niet van belang. Breed gedragen vinden wij allemaal, dat we als gemeenschap ook een verantwoordelijkheid jegens deze mensen hebben. Laten we dan ook gezamenlijk initiatieven opzetten om deze mensen hun plek in de gemeenschap te kunnen laten behouden. '

De SP verwacht, dat als raadsleden zich persoonlijk inzetten voor deze mensen, instellingen en bedrijven eerder geneigd zijn om ook hun steentje bij te dragen aan de oplossing van deze kwestie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS