Bijgewerkt: 27 november 2021

SP is niet eens met het besluit tot sloop van 34 woningen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
28-09-2011

SP: Besluit tot sloop 34 woningen aan de Graaf Albrechtlaan en Jan Lievensweg niet onderbouwd en daarom onterecht. Motie SP dwingt wethouder Groot bewoners J. Lievensweg , Graaf Aelbrechtlaan te steunen in raad en daad.

De gemeenteraad heeft besloten om 34 woningen te slopen aan de Jan Lievensweg en Graaf Aelbrechtlaan. De fractie van de SP stemde als enige fractie tegen dit voorstel. Waarom?

De SP is niet per definitie niet tegen sloop van sociale huurwoningen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waarin corporatie en gemeente genoodzaakt zijn om woningen te slopen en te vervangen door nieuwe betaalbare huurwoningen. Maar naar de mening van de SP, moeten sloopplannen dan wel voldoen aan een vijftal voorwaarden:

1. 70 procent van de oorspronkelijke bewoners heeft ingestemd met de sloopplannen;

2. Dat Eigen Haard geen huurders kan vinden voor deze woningen;

3. Dat de wachtlijsten voor een sociale huurwoning door de sloop niet groeien;

4. Dat de huidige bewoners de zekerheid krijgen dat zij in de toekomst niet nog eens opgezadeld worden door nieuwe sloopplannen elders in de stad. Maak van de bewoners van deze woningen geen sloopnomaden!

5. Dat deze woningen aantoonbaar bouwtechnisch van slechte kwaliteit zijn.

van Erp Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen


Op al deze punten heeft College van B en W of  Eigen Haard niet voldaan. Bewoners zijn nauwelijks betrokken geweest bij de sloopplannen. Huurders staan in de rij voor deze woningen, er is geen sprake van leegstand. Wachtlijsten voor de sociale huurwoningen zullen wel groeien, omdat de huidige bewoners met urgentie aan een nieuwe woning geholpen moeten worden. De huidige bewoners hebben geen enkele garantie, of toezegging waar zij terecht zullen komen en zijn onzeker over hun toekomst. En ten slotte:

Op welke gronden is de conclusie getrokken dat renovatie duurder is dan nieuwbouw? Zowel Eigen Haard als het College van B en W weigert categorisch het onderzoek openbaar te maken(als er al een onderzoek geweest is), waarin de sloop van deze woningen gerechtvaardigd wordt.

En de gemeenteraad rechtvaardigt haar besluit om deze bewoners het huis uit te zetten enkel aan de hand van een Quick-scan onderzoekje van Eigen Haard. Voor de SP volstrekt onvoldoende.

De SP eist daarom alsnog openbaring van dit onderzoek, zodat de bewoners en belanghebbende zich goed kunnen verweren als de sloopvergunning daadwerkelijk wordt afgegeven door het College.

De SP zal bij behandeling van de woonvisie in de gemeenteraad op 12 oktober 2011 voorstellen doen om in de toekomst de vrijblijvendheid, waarbij mensen het huis uit gezet kunnen worden bij stadsvernieuwing, of renovatie en sloop in te dammen.

Uiteraard houden we contact met de bewoners om het proces te volgen en daar waar nodig, zullen we het College van B en W of de woningbouwcorporatie Eigen Haard hierop aanspreken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS