Bijgewerkt: 7 december 2021

SP maakt zich sterk voor mensen in subsidiebanen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
27-10-2011

De SP-Amstelveen is zich rot geschrokken van het gemak, waarmee het college mensen die nuttig werk verrichten bij het grof vuil wil zetten. De SP zal zich sterk maken voor deze mensen.

Raadslid Patrick Adriaans: 'Deze mensen hebben zich jarenlang verdienstelijk gemaakt voor de maatschappij. Zij werden altijd al onderbetaald voor het werk, dat zij doen, en krijgen nu als stank voor dank een schop richting de uitkering'.

SP Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De SP-Amstelveen fractie in de raadzaal, vlnr.: Joep van Erp en Patrick Adriaans


De SP onderkent, dat de kortingen op het re-integratiebudget Rijksbezuinigingen zijn, maar de gemeente kan daarin ook andere keuzes maken. Mensen in subsidiebanen moeten doorstromen naar regulier werk. Op deze manier kan er geld voor re-integratie vrijmaakt worden. Dat is de richting die het college op moet. De SP zal in aanloop naar de raadsvergadering van 9 november 2011 met concrete voorstellen komen.

Adriaans: 'Het steekt ons, dat zo makkelijk voor de weg van de minste weerstand wordt gekozen, we hebben het gewoon over de toekomst van mensen! Waar een wil is, is een weg. Investeren in deze mensen kost misschien wat tijd, maar is socialer dan ze rücksichtslos afschrijven. Als deze mensen in een uitkering terechtkomen kost dat ons als samenleving uiteindelijk veel meer.”

Het plan van Groen Links en de VVD kan niet op de steun, of sympathie van de SP rekenen, verre van dat. Van de VVD wisten we al, dat ze niet veel op hebben met het minimumloon. Dat Groen Links nu ook al koketteert met het 'werken met behoud van uitkering'  valt ons dat zwaar tegen en ondermijnt het minimumloon.

 Adriaans: 'Het is erg gemakkelijk om voor andere mensen te besluiten, maar zo hard zijn ze voor zichzelf niet. Als de SP voorstelt om 20 % op de eigen vergoeding te bezuinigen krijgen we van deze partijen nul op het rekest, maar anderen flink minder belonen voor dezelfde werkzaamheden kost kennelijk geen enkele moeite. En dat proberen ze dan te verkopen als sociaal. Een ware gotspe.'

De SP zal zich hard blijven maken voor mensen in subsidiebanen. Mensen die de crisis niet veroorzaakt hebben moeten er niet de dupe van worden, we mogen ons collectief falen niet afwentelen op individuen die toch al in een zwakkere positie zitten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.