Bijgewerkt: 7 december 2021

SP onderzocht de afvalinzameling in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
02-11-2010

'De gemeentelijke ambitie om 55% van de totale hoeveelheid vuilnis gescheiden te verwerken is veel te laag. Niemand  zit te wachten op nog een afvalcontainer voor de deur voor het papier'.

De SP-Amstelveen onderzocht in een buurtonderzoek de ervaringen van de inwoners met het systeem van vuilnisophalen en vroeg hun mening over de voorgestelde manier van vuilnisophalen. Ze hebben zich geconcentreerd op de laagbouw. Onderzoek voor de hoogbouw volgt nog.

Afvalcontainers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Afvalcontainers in de tuin


De belangrijkste conclusies zijn: Gezien de grote bereidheid van mensen om vuilnis gescheiden aan te bieden, voelen wij ons gesterkt in onze mening:

-De gemeentelijke “ambitie” om 55% van de totale hoeveelheid vuilnis gescheiden te verwerken is veel te laag. 85% van de ondervraagde niet zit te wachten op nog een container voor de deur voor het papier. Mensen spreken de voorkeur voor in verzamelplek in de buurt.

-Hetzelfde geldt voor het plastic. Een van de ergernissen van de ondervraagde. De lage frequentie van ophalen staat niet in verhouding met de hoeveelheid aangeboden plastic afval.

-60% is tevreden over de manier van vuilnisophalen. Echter mensen met klachten voelen zich vaak niet gehoord. Volgens de SP  is de gemeente  nog te weinig bereid om maatwerk te leveren of in te gaan op klachten. Dit naar aanleiding van de klachten die bij de SP zijn binnengekomen en doorgespeeld naar de gemeente.

De SP wil : Bijstelling van de gemeentelijke ambitie:In 2014  wordt 70% van het afval gescheiden verwerkt!  Verzamelplekken in de buurt voor papier,plastic en glas. Onderzoek naar de klachtenafhandeling. Beter maatwerk voor die mensen die niet kunnen voldoen aan de gemeentelijke eisen. Dit jaar is de manier voor het inzamelen van het afval gewijzigd. Voor de laagbouw wordt het afval op deze manier opgehaald:

-Restafval       1x per week.(container)

-GFT               1x per 2 weken.(container)(groente,fruit en tuinafval)

-Plastic                        1 x per 4 weken. In plastic zakken.

Het college  stelt aan de raad voor dit te wijzigen in: (dus dit staat nog niet vast!)

-Restafval       1 x per 2 weken (container)

-GFT               1 x per 2 weken (container)

-Plastic            1 x per 2 weken (in plastic zakken)

-Papier           1 x per 4 weken (nieuwe container of verzamelplek naar keuze )

Voor de hoogbouw wordt gebruik gemaakt van verzamelplekken. De SP onderzocht in een steekproef de ervaringen van de inwoners met het systeem van vuilnisophalen en vroeg hun mening over de voorgestelde manier van vuilnisophalen. We hebben ons geconcentreerd op de laagbouw. Onderzoek voor de hoogbouw volgt nog. 71 huishoudens hebben meegedaan met het onderzoek verdeeld over de volgende postcodes: 1186, 1182, 1187, 1185Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.