Bijgewerkt: 7 december 2023

SP organiseert infoavond 'TTIP is dichter bij Amstelveen dan u denkt'

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
17-01-2016

Op 27 januari 2016 organiseert de SP een informatie en discussieavond over het handelsverdrag TTIP in ontmoetingscentrum De Meent. Dit handelsverdrag tussen VS en EU, waar nu over onderhandeld wordt, lijkt wellicht een ver van mijn bed show, maar heeft op de Amstelveense overheid en samenleving meer impact als op het eerste gezicht zou lijken. Daarnaast is er binnen het MKB veel discussie over, of dit verdrag een vloek, of een zegen is. Reden genoeg om met elkaar van gedachten te wisselen.

De avond zal worden ingeleid door Geert Ritsema, TTIP-expert van Milieudefensie. Hij zal toelichting geven op wat het verdrag inhoudt en wat het betekent voor lokale overheden. Daarna is er ruimte voor discussie. Om de discussie zo breed mogelijk te voeren worden alle belanghebbenden uitgenodigd. Uiteraard zijn alle inwoners van Amstelveen welkom. Nadrukkelijk hebben we uitgenodigd en ook toezegging gekregen van de Ondernemersvereniging Amstelveen om met een afvaardiging te komen. Ook de lokaal vertegenwoordigde politieke partijen en andere belanghebbende organisaties worden uitgenodigd, want TTIP gaat ons allemaal aan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen


SP-Amstelveen fractievoorzitter Joep van Erp: 'Mensen denken, dat het een ver van mijn bed show is, maar om een voorbeeld te geven: De Amstelveense raad heeft besloten om niet meer met het onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp van het Amerikaanse bedrijf Monsanto te werken. Onder de regels van TTIP zou Monsanto hiervoor een forse schadeclaim in kunnen dienen, waardoor een democratisch genomen besluit, dat ten goede komt aan milieu en gezondheid onder een zware financiële druk komt te staan. Een verdrag, dat zo veel impact kan hebben op lokale besluitvorming, daar moeten wij ons ook lokaal een mening over vormen.'

Amstelveen is gelegen in een internationaal georiënteerde regio, met Schiphol naast de deur. Afspraken in de vorm van handelsverdragen zijn dan toch nodig? Van Erp: “Handelsverdragen zijn zeker nodig, de SP heeft ook altijd hart voor de zaak van het MKB gehad. In wat we weten van het verdrag staan er vooral rechten en weinig plichten voor bedrijven in. Daar komt bij, dat het grootste gedeelte van het MKB niet, of nauwelijks zakendoet met de VS, dus wel de lasten maar niet de lusten van het verdrag heeft. Tot slot zal een bedrijf wat gebruik wil maken van de mogelijkheden om schadeclaims in te dienen daarvoor wel eerst 8 miljoen euro in moeten leggen. Voor een bedrijf als Monsanto een peulenschil, voor de gemiddelde MKB’er toch een fors bedrag”.

Wordt onze lokale democratie aangetast? Is het een vloek, of een zegen voor het MKB? Wat gaan we hier in Amstelveen mee doen? Belangrijke vragen die op de discussieavond volop aan bod zullen komen. De avond is voor iedereen gratis toegankelijk, Woensdag 27 januari 2016 in De Meent, Orion 3. Zaal open 20.15 uur, aanvang 20.30 uur.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TTIP?

Het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (Engels: Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) is een voorgesteld vrijhandelsverdrag, waarover wordt onderhandeld tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Voorstanders argumenteren, dat de (beoogde) overeenkomst zou zorgen voor economische groei, terwijl tegenstanders aanbrengen, dat de overeenkomst de macht van grote bedrijven verder zou vergroten en het voor regeringen moeilijk maakt om markten te reguleren in het algemeen, nationaal belangAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.