Bijgewerkt: 3 december 2021

SP presenteert: 'Amstelveen stad voor iedereen!'

Nieuws -> Politiek

Bron: SP Amstelland-Meerlanden
22-11-2009

De Socialistische Partij (SP) afdeling Amstelland-Meerlanden heeft al eerder bekend gemaakt, om mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Amstelveen. Hierbij presenteren ze hun verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. 'Amstelveen stad voor iedereen'. Onder dit motto gaat de SP de verkiezingen 2010-2014 in.

SP Amstelveen
(SP Amsterdam-Meerlanden - 2009)

Het logo van SP


Kandidaten

1.         Joep van Erp, lijsttrekker

2.         Patrick Adriaans

3.         Grea Twint

4.         Bob Bakker

5.         Michel Duyx

6.         Kirstin Lackert

7.         Det van Kessel

8.         Max Jansen

9.         Jaap Mellink

10.       Dick van der Spek

11.       Judith Faverus

12.       Margo Appels

13.       Frank van Kessel

14.       Johan Hilbrink

15.       André Vermeulen

16.       Henk Keijzer

17.       Harald Bos

18.       Raúl Wiessing

De SPeerpunten uit het verkiezingsprogramma:

Mensen

Het is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Daarvoor is een goede uitvoering nodig van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet regelt een aantal zaken die mensen in een kwetsbare positie (zoals ouderen, gehandicapten) nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Denk aan hulp in de huishouding, een rolstoel of aanpassingen zoals een traplift.

De zelfstandigheid van scholen dient gewaarborgd te worden. Schaalverkleining is goed voor de individuele leerling. Een gezonde leeromgeving houdt in dat leerlingen les krijgen in een goed geventileerd gebouw dat aan de geldende normen voldoet.

Iedereen heeft recht op werk en een fatsoenlijk inkomen. De gemeente zorgt voor een ruimhartige uitvoering van sociaal beleid. Naast een soepele uitvoering van rijksbeleid benut de gemeente haar eigen beleidsruimte om het beleid zo sociaal mogelijk vorm te geven. Jongeren moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in deze samenleving. De SP zal jongeren stimuleren deze verantwoordelijkheden te willen nemen.

Wonen

De SP zal strijden voor goede sociale woningbouw. Met speciale aandacht voor:

- gezinnen die op de wachtlijst voor sociale woningen staan;

- senioren die willen doorstromen naar aangepaste woningen;

- jongeren en studenten die een eerste woning zoeken.

Het is noodzakelijk, om duidelijke keuzes te maken voor de leefomgeving en het woonplezier van de Amstelveners. De SP kiest ervoor om het groene karakter van de gemeente te behouden.

Buurten

Buurthuizen of wijkcentra zijn het centrale punt voor de veiligheid in de wijk. Hier zijn buurtagent en maatschappelijk werkers te vinden. De SP wil meer toezicht op straat – vooral ’s avonds – door wijkagenten of toezichthouders in plaats van camera’s, mosquito’s en gebodsborden. Culturele activiteiten bevorderen de integratie in de samenleving, en kunnen sociaal isolement helpen voorkomen. Daarom dienen culturele activiteiten buurtvoorzieningen te zijn.

Mobiliteit

Meer asfalt is geen oplossing voor een betere bereikbaarheid op de langere termijn. Beter openbaar vervoer en maatregelen die de fiets aantrekkelijker maken zijn wel echte oplossingen. De SP wil dan ook dat Amstelveen dáár de komende vier jaar op inzet.

De SP wil de bereikbaarheid van Waardhuizen, Groenelaan en Lindenlaan-Oost verbeteren door het invoeren van een nieuwe buslijn en het weer in gebruik nemen van de haltes die opgeheven zijn door het verdwijnen van lijn 66. Tramlijn 5 en 51 moeten behouden blijven, inclusief alle haltes van tram en sneltram.

Democratie

Om werkelijke invloed van bewoners te garanderen moet de gemeente bij de ontwikkeling van gemeentelijke plannen bewoners in een vroeg stadium betrekken. Zo creëert het gemeentebestuur vroegtijdig  draagvlak bij inwoners voor ingrijpende veranderingen.

SP Amstelveen
(Foto SP Amsterdam-Meerlanden - 2009)

SP lijsttrekker Joep van Erp


Lijsttrekker Joep van Erp (52 jaar)

Levensloop (zoals werkervaring, vrijwilligerswerk, opleiding):

Ik woon samen met mijn vriendin  Ik werk op de afdeling productontwikkeling bij een kantoormeubelenfabrikant. Ik  werk  daar al zo’n 23 jaar. Ben tevens lid van de OR. Geboren in Brabant en sinds de jaren 80 woon ik in Amstelveen. Hobby’s van mij zijn muziek maken en (berg)wandelen.

Waarom lid geworden van de SP:

Vanaf 1998 ben ik lid van de SP om me in te zetten voor een sociale samenleving. Om de verloedering tegen te gaan van onze sociale voorzieningen, maar ook voor een gelijke verdeling van kennis, macht en kapitaal in de wereld (te beginnen in Amstelveen)zijn grote idealen voor mij.

Waarom actief geworden in de afdeling:

Ik ben me echter bewust dat dit alleen te verwezenlijken is door zelf actief deel te nemen en zodoende in mijn directe omgeving invloed te krijgen op het politieke gebeuren. De SP geeft mij hiervoor de mogelijkheden.

Wat heb je gedaan en wat doe je binnen de SP:

Binnen de SP-Amstelland ben ik alweer zo'n 6 jaar actief. Eerst als actief lid en de laatste 5 jaar als bestuurslid waarvan een jaar als penningmeester. Sinds maart 2007 ben ik voorzitter. Ik hoop nu de steun te krijgen van de Amstelveense bevolking  om de SP-fractie te gaan leiden . Het voorzitterschap heb ik overgedragen aan Harald Bos.

Als ik gekozen word is het voor mij belangrijk dat in Amstelveen verandert:

Voor mij is het  belangrijk, dat de SP een politieke factor van belang wordt in onze stad. Niet alleen in de gemeenteraad maar zeker ook actief op straat en dicht bij de mensen. Samen met onze leden en de bevolking van Amstelveen strijden voor een stad waar voor iedereen plaats is.

Wat mij (en de SP)betreft  moeten de mensen meer invloed gaan krijgen hoe hun buurt ,wijk en stad er uit komt te zien. Het is van groot belang de mensen betrokken te houden bij hun directe leefomgeving. Dit bevorderd het saamhorigheidsgevoel en zal de stad, wijk of buurt levendig en veilig houden.  


SP Amstelveen
(Foto SP Amsterdam-Meerlanden - 2009)

Patrick Adriaans


Patrick Adriaans (39 jaar)

Na een niet afgeronde studie natuurkunde ben ik gaan werken op Amstelrade, een instelling voor lichamelijk gehandicapten in Amstelveen inmiddels onderdeel van de OsiraGroep. Begonnen op het magazijn, later als activiteitenbegeleider. Sinds Januari werk ik op een nieuwe locatie in Osdorp. In mijn studententijd was ik actief voor de ASVA (studentenvakbond). Tegenwoordig ben ik voorzitter van de ondernemingsraad van de OsiraGroep en vakbondsconsulent voor de ABVA KABO.

Waarom lid geworden van de SP:

In 2002 met de opkomst van Pim Fortuyn voelde ik mij moreel verplicht om me actiever met ‘De Politiek’ bezig te houden. De SP was en is de partij die de beste analyse maakte van de problemen in de maatschappij en minstens zo belangrijk ook met de beste oplossingen kwam en komt.

Waarom actief geworden in de afdeling:

Toen ik lid werd vond ik al dat ik actief moest worden, waarom word je anders lid? Het heeft even geduurd, al heb ik in 2002 en 2003 wel een paar keer gefolderd, toen nog in Amsterdam. Bij de 2e kamer verkiezingen van 2006 werd ik gebeld en heb ik meegeholpen met de campagne, daarna ben ik actief gebleven.

Wat heb je gedaan en wat doe je binnen de SP:

Ik ben bestuurslid, voorzitter van de kerngroep

Als ik gekozen word is het voor mij belangrijk dat in Amstelveen verandert:

Dat papieren inspraak, zoals de stadsdialoog en nadere initiatieven, in werkelijke inspraak verandert. Zodat de mensen werkelijk betrokken worden bij de inrichting van hun stad, wijk en buurt.  Waarbij de uitgangspunten van de SP (Gelijkwaardigheid, Solidariteit en Menswaardigheid) uiteraard als leidraad blijven dienen.

Wat je eventueel nog meer wilt vertellen:

Ik ben een groot liefhebber van muziek, bezoek dan ook veel festivals en concerten. Daarnaast ben ik groot (speciaal) bierliefhebber en bezoek ook daarvoor veel festivals.


SP Amstelveen
(Foto SP Amsterdam-Meerlanden - 2009)

Grea Twint


Grea Twint (70 jaar)

Getrouwd, drie kinderen, drie kleinkinderen. In 1996 ``Stichting kinderhulp DS zonder Grenzen`` opgericht. Veel humanitaire hulptransporten verzorgt en gebracht naar kindertehuizen in Wit Rusland, Moskou, Roemenie, Oekraïne, Kosovo. En watersnoodramp in Polen.

Waarom lid geworden van de SP:

Het Sociale van de SP trekt mij heel erg aan, niet ieder voor zich maar saamhorig en gelijkwaardigheid voor ieder mens.

Waarom actief geworden in de afdeling:

Ik wil graag mee werken om de idealen van de SP door te geven.

Wat heb je gedaan en wat doe je binnen de SP:

Ik ben actief lid, help in de kerngroep waar nodig. Breng per jaar zo`n 2000 ``ZO kranten`` rond in het Keizer Karel Park en omstreken, plus Tribunes. 

Als ik gekozen word is het voor mij belangrijk dat in Amstelveen verandert:

Als ik gekozen word voor de SP wil ik graag het Volk vertegenwoordigen en luisteren naar de mensen, zoals wij van de SP doen bij ``Buurten in de buurt`` Dat er meer sociale huurwoningen komen voor jonge starters, zodat onze kinderen niet verplicht zijn om buiten Amstelveen te moeten gaan wonen omdat hier te veel duurdere woningen worden gebouwd die starters onmogelijk kunnen betalen. Er moeten meer mogelijkheden geboden worden, zoals sportvoorzieningen voor de jeugd, de gelegenheid krijgen om op jonge leeftijd in clubverband gezond bezig te zijn en om te voorkomen dat het ook hangjongeren worden


 


SP Amstelveen
(Foto SP Amsterdam-Meerlanden - 2009)

Bob Bakker


Bob Bakker

Verkoop binnen- en buitendienst. Marijke Kindertehuis HvO, Start opvang Elandstraat, Diverse Clienten Raden ziekenhuizen, lid CR Zonnehuis en  Thuiszorg Amstelland en lid CCR van deze laatste. bestuur UvV *

Waarom lid geworden van de SP:

Beter dan Groen Links

Waarom actief geworden in de afdeling:

Omdat nu eenmaal mijn aard is, mede verantwoordelijk voelen

Wat heb je gedaan en wat doe je binnen de SP:

Meedenken

Als ik gekozen word is het voor mij belangrijk dat in Amstelveen verandert:

De stem van de Burger meer gehoord wordt, Voor mij is dat met  name de zwakke partij als de ouderen , chronisch zieken en mantelzorgers. Denk hierbij aan het WMO beleid, de GGD.

Daarnaast heeft Amstelveen van oudsher een naam op het gebied van natuurlijk onderhoud, de erfenis van de architect Landwehr. Dat moet behouden blijven en i.m. uitgebouwd worden. De Natuurlijke verscheidenheid moet uitgebouwd worden en Amstelveen moet zich beraden op een toekomst waar de gemeentes samen met de bedrijven het energieprobleem, milieuprobleem moeten gaan aanpakken. bv door meer zelf energie op te wekken uit afval


SP Amstelveen
(Foto SP Amsterdam-Meerlanden - 2009)

Michel Duyx


Michel Duyx, (61 jaar)

Sinds 1978 werkzaam bij de universiteit in onderwijs en in afnemende mate in het onderzoek. Ruim tien jaar ervaring in de medezeggenschap, zowel centraal als decentraal, op de gebieden huisvesting, financiën en organisatie en HRM.

Waarom lid geworden van de SP:

Vanwege de humane, meest rechtvaardige en meest vredelievende politieke missie in het Nederlandse politieke krachtenveld.

Waarom actief geworden in de afdeling:

Om de SP in de gemeenteraad van Amstelveen te krijgen.

Wat heb je gedaan en wat doe je binnen de SP:

Ik ben lokaal bestuurslid  en penningmeester

Als ik gekozen word is het voor mij belangrijk dat in Amstelveen verandert:

Verbetering OV, gemeentelijke sportfaciliteiten voor verdere afbraak behoeden, meer geld naar de scholen, buurtcentra en ouderenzorg, zeer kritisch de ondertunneling van de A9 en de aanleg van de golfbaan in de Bovenkerkerpolder volgen. De cohesie in de Amstelveense buurten bevorderen. Het ROA opheffen en een andere meer democratische samenwerking in ‘groot Amsterdam’ bewerkstelligen.

SP: Socialistische Partij van Nederland?

De Socialistische Partij (SP) is een Nederlandse politieke partij van socialistische signatuur, die sinds mei 1994 als oppositiepartij vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer.

Hoewel voortgekomen uit de maoïstische beweging van de jaren 70, staat de partij tegenwoordig een gematigder socialisme voor gebaseerd op de kernwaarden "menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit", fundamentele kritiek op het kapitalisme en democratisering van de maatschappij, inclusief de economie. De SP is sinds 2006 de derde partij van Nederland in ledenaantal en Tweede Kamerzetels.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS