Bijgewerkt: 28 november 2021

SP telt opnieuw reizigers van buslijn 300

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
17-04-2011

SP Amstelveen telt opnieuw uitstappende busreizigers halte Langerhuize

Daar waar de meeste fracties een afwachtende houding innemen gaat de SP weer op onderzoek uit om te weten te komen hoe rendabel de omweg van lijn 300 nu is. Uit eerder onderzoek van de SP bleek dat de omlegging nauwelijks nieuwe passagiers aantrekt.

Een motie van de SP om de wethouder te bewegen zich hard te maken voor terugkeer van de oude route bij de regioraad werd door geen enkele partij gesteund. Ook werd getwijfeld aan de objectiviteit van het onderzoek.

De SP nodigt middels een brief de gemeenteraadsleden, wethouder en burgemeester uit om bij deze telling, die op woensdag 20 april 2011 van 7.00 tot 9.00 uur plaatsvindt, aanwezig te zijn. Op deze manier bewijzen we de “twijfelaars”, dat ons onderzoek objectief is. Ondertussen betalen de reizigers nog altijd 7 cent per rit meer en duurt de reis 5 minuten langer door het ommetje Langerhuize met goedkeuring van de gemeenteraad!


Aan de gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeester van Amstelveen

Geachte raadsleden, wethouders en burgemeester,

De SP-Amstelveen gaat opnieuw uitstappende busreizigers tellen op de nieuwe halte Langerhuize. Wij nodigen u van harte uit om bij de telling aanwezig te zijn op woensdag 20 april 2011 van 7.00 tot 9.00 uur. Met uw aanwezigheid kunt u zich er van vergewissen, dat de tellingen die door de SP worden verricht op een objectieve manier plaatsvinden.

Al eerder – op drie dagen in januari – telden wij het aantal mensen dat uit de Zuidtangent (lijn 300) stapte op de halte bij het nieuwe KPMG-kantoor. De gemeente beloofde 250 uitstappende op de nieuwe halte tijdens de ochtendspits. In de praktijk bleek nog niet eens de helft van het beloofde aantal reizigers bij Langerhuize uit te stappen: 122 in plaats van 250. Bovendien loopt slechts 38% van de uitstappers de richting op van het KPMG-kantoor.

Uit eerder onderzoek van het Amstelveens Nieuwsblad en de SP bleek, dat 80 tot 95 procent van de busreizigers tegen de nieuwe route van lijn 300 is. De nieuwe route duurt langer en is duurder bij reizen op saldo met de ov-chipkaart. De SP-fractie kaartte het probleem op 9 februari aan in de gemeenteraad en vroeg burgemeester en wethouders de oorspronkelijke route via de Oranjebaan weer in te voeren.

Het college wilde daar echter nog niets van weten. Ook de meerderheid van de gemeenteraad vond het daarvoor nog te vroeg. En passant werden er wel door een aantal fracties vraagtekens gezet bij de manier waarop de SP aan de onderzoeksresultaten gekomen is. Wij vinden het raar om zonder enig bewijs van manipulatie en zonder zelf cijfers verkregen te hebben uit eigen onderzoek vraagtekens te zetten bij de resultaten van het onderzoek dat door de SP uitgevoerd is.

Bij de tellingen op 20 april 2011 worden alle raadsleden, wethouders en de burgemeester dan ook uitgenodigd aanwezig te zijn. Degenen die niet aanwezig zijn, hebben later geen recht van spreken om vraagtekens te zetten bij de uitkomst van deze tellingen. Degenen die wel aanwezig zijn, kunnen constateren dat de SP op een zuiver objectieve manier de tellingen verricht en de onderzoeksresultaten verkrijgt.

Indien in april – net al in januari – weer blijkt dat het beloofde aantal uitstappers (250) niet gehaald wordt, zal de SP het college opnieuw verzoeken de oude route via de Oranjebaan te herstellen.

Met vriendelijke groet,

Joep van Erp, fractievoorzitter SP Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS