Bijgewerkt: 5 december 2022

SP vragen over de nieuwbouw van KPMG en Langerhuize

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
20-01-2012

Schriftelijke vragen van SP-Amstelveen met betrekking tot nieuwbouw  KPMG en de ontwikkeling van Langerhuize.

De SP heeft vorig jaar verschillende keren aandacht gevraagd voor de leegstand van het KPMG-gebouw, en daarnaast voor het verleggen van de route van lijn 300 van Oranjebaan naar Langerhuize.

De SP vind het maatschappelijk onverantwoord grote gebouwen, zoals het KPMG leeg te laten staan vooral gezien de schaarste aan woningen in Amstelveen.Maandag 16 januari 2012 was de eerste uitzending van het VPRO-programma ‘De slag om Nederland’ met als onderwerp het KPMG-gebouw te Amstelveen.

Ook dagblad Het Parool berichtte op 16 januari over het KPMG-gebouw en Amstelveen, n.a.v. de uitzending. In deze uitzending kwam naar voren, dat KPMG het gemeentebestuur onder druk heeft gezet om het nieuwe KPMG-gebouw te realiseren.

Tevens werd duidelijk in deze uitzending dat zowel KPMG, de projectontwikkelaar als de gemeente verdiend heeft aan de ontwikkeling van Langerhuize. In de gemeente Amstelveen staat nu met een immens groot leeg kantoorgebouw, waarvoor nog altijd geen nieuwe bestemming gevonden is.

kpmg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De nieuwbouw van KPMG aan Langerhuize in Amstelveen


Dit alles heeft tot de volgende vragen geleid aan het college:

1. In hoeverre is er druk uitgeoefend op de gemeente Amstelveen door de KPMG, of projectontwikkelaar t.a.v. de ontwikkeling van Langerhuize in relatie met nieuwbouw KPMG en hoe is het (toenmalige) college daarmee omgegaan?

2. Is er sprake van een relatie met het verleggen van de route van buslijn 300? Zo ja welke?

3. Bent u het met de SP eens, dat bij de nieuwbouw van het huidige KPMG-gebouw geen sprake kan zijn van duurzaam bouwen (een speerpunt van in het collegeprogramma), omdat er tot op heden geen bestemming is gevonden voor het oude KPMG-gebouw. Zo nee, waarom niet?

4. Vindt u, net als de SP, dat de jarenlange leegstand van het oude KPMG-gebouw gezien de schaarste aan grond en woningen maatschappelijk gezien onverantwoord is? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom vindt u dit geen probleem?

5. Heeft het college van het project ‘ontwikkeling Langerhuize’ een les geleerd? Zo ja, welke?

6. Wat betekent dit voor het beleid van het college voor nieuw te ontwikkelen terreinen (bijvoorbeeld de Loeten)?

7. Worden KPMG en de projectontwikkelaar hier ook nog op aangesproken door de gemeente? Zo nee, waarom niet?

8. Komt er een actief leegstandsbeleid? Zo ja, wanneer legt u dit plan voor aan de gemeenteraad? Zo nee, waarom bent u niet bereid iets te doen aan onverantwoorde leegstand binnen onze gemeente?

9. Door de ingebruikname van het nieuwe KPMG-gebouw is de route van buslijn 300 verlegd. Hierdoor is de reistijd voor de meeste passagiers toegenomen en is de ritprijs gestegen door de langere route.

Het college beloofde 250 uitstappers in de spits bij de nieuwe halte Langerhuize. De SP heeft het afgelopen jaar op meerdere dagen het aantal uitstappers geteld en de conclusie is, dat er gemiddeld slechts 126 mensen op de halte Langerhuize (in beide richtingen) uitstappen.

Dit is slechts de helft van het door het college beloofde aantal. Vorig jaar was u niet bereid hieraan de conclusie te verbinden om de route van lijn 300 weer via de halte Oranjebaan te laten lopen. In plaats daarvan, twijfelde u (ongefundeerd) aan onze telcijfers en beloofde u een eigen evaluatie van het aantal uitstappers bij de halte Langerhuize.

Is deze evaluatie inmiddels al verricht? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, waarom heeft u nog geen evaluatie verricht, terwijl u dat in april 2011 wel beloofd heeft aan de gemeenteraad? En wanneer komt deze evaluatie er dan wel?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.