Bijgewerkt: 28 juni 2022

SP wil buslijn 300 weer via Oranjebaan laten rijden

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
22-04-2011

Geen verbetering situatie Langerhuize; lijn 300 moet weer via Oranjebaan

Het gebruik van de nieuwe halte Langerhuize door reizigers van de Zuidtangent (lijn 300) neemt niet toe. Dit blijkt uit herhaald onderzoek van de SP. De partij noteerde in de ochtendspits op 20 april 2011 slechts 126 uitstappers, terwijl het college 250 uitstappers beloofde.

Dit aantal is precies gelijk aan het aantal uitstappers op 17 en 19 januari. De conclusie is dat er sinds de routewijziging van lijn 300 in december 2010 geen groei zit in het aantal uitstappers op de halte Langerhuize. Lijn 300 moet nu snel weer via Oranjebaan gaan rijden, stelt de SP.

In februari 2011 verzocht de SP-fractie het college al om de routewijziging weer ongedaan te maken. De andere partijen in de raad en ook het college vonden het toen nog te vroeg voor zo’n besluit. Volgens wethouder Levie moest de nieuwe route nog een kans krijgen zich te bewijzen.

Uit het nieuwe onderzoek van de SP blijkt echter dat – in de drie maanden die sinds de eerdere tellingen in januari verstreken zijn – het aantal uitstappers op de halte Langerhuize niet groeit.

Volgens SP-fractievoorzitter Joep van Erp is de zaak glashelder: het college beloofde 250 uitstappers in de ochtendspits, het blijken er structureel slechts de helft te zijn. Van Erp: “Wethouder Levie moet stoppen met het blijven trekken aan een dood paard.

Wij verwachten binnen een maand een voorstel van het college om lijn 300 weer via de Oranjebaan te laten rijden. Als het college dit nalaat, dient de SP hier in de raadsvergadering van juni een motie over in.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.