Bijgewerkt: 24 februari 2024

SP wil hoorzitting over nieuwe KPMG-gebouw

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
07-02-2012

De SP heeft op 19 januari 2012 vragen gesteld aan het College van Amstelveen over de gang van zaken rondom de nieuwbouw van het KPMG-gebouw en de ontwikkeling van Langerhuize. Daarin kwam o.a. aan de orde:

-Is het college onder druk gezet door het KPMG?

-Is hier sprake van duurzaam bouwen?

-Wat voor gevolgen had de omlegging van lijn 300 op de vervoercijfers in 2011?

erp Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen


Het college heeft geantwoord op 24 januari 2012. Gezien de snelheid, waarbij deze vragen beantwoord zijn concludeert de SP, dat het college zich ervan bewust is, dat Amstelveen in het algemeen en het college in het bijzonder schade kunnen oplopen als er niet snel openheid van zaken wordt gegeven. De SP onderschrijft dit!

Echter de antwoorden van het college spreken elkaar tegen. Als het college spreekt van:

-“Het was duidelijk, dat KPMG zijn strategie voor huisvesting had bepaald en dat KPMG ,indien Amstelveen geen medewerking zou verlenen, andere mogelijkheden zou gaan zoeken”

Dan kan de SP niets anders concluderen dan, dat het college weldegelijk onder druk is gezet tijdens de besprekingen en niet zoals het college stelt:

-“Wij hechten er zeer aan om te benadrukken dat KPMG ons op geen enkele moment onder druk heeft gezet”

Een andere tegenstrijdigheid zit in het antwoord van het college over de duurzaamheid van het bouwen:

De SP hanteert de definitie van Brundtland (VN conferentie1987):

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien in gevaar te brengen.

Het bouwen voor leegstand is in deze definitie niet duurzaam. Als het college zich beperkt tot het materiaalgebruik en energiehuishouding dan raden we het college aan de verklarende begrippenlijst van de rijksoverheid (nog) eens grondig door te nemen en in het bijzonder het begrip “duurzaam bouwen” Hierin worden namelijk ook de gevolgen voor stad en wijk genoemd.

En tot slot, de gevolgen van de omlegging van lijn 300 naar Langerhuize:

Uit de meest recente cijfers van Connexion, december 2011, blijkt dat de cijfers door het college genoemd veel te rooskleurig zijn weergegeven. Deze cijfers zijn gedateerd. Connexion heeft het over een sterke daling van het aantal reizigers op de lijn 300 en noemt de percentages van 19 (richting Amstelveen) en 25 (richting Amsterdam Bijlmer). Dit heeft inmiddels geleid tot drastische bezuiniging door de frequentie tussen Oranjebaan en Arena terug te brengen in het weekend naar 1 maal per uur.

Gezien de tegenstrijdigheden, onduidelijkheden en onvolledigheden in de antwoorden van het college, vindt de SP het noodzakelijk een openbare hoorzitting van de commissie Ruimte Wonen en Natuur te houden. Zo kunnen betrokkenen zoals de toenmalige wethouder Regouin, vertegenwoordigers van Connexxion en KPMG door de commissie bevraagd worden. Alleen op deze manier kan de noodzakelijke openheid van zaken gegeven worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.