Bijgewerkt: 3 juli 2022

SP zwartboek over het WMO-loket in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
12-05-2014

Op 28 april 2014 heeft de SP-Amstelveen fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de binnengekomen klachten over het WMO-loket. In een reactie in de pers laat het college weten het functioneren van het WMO-loket ‘onder de loep’ te gaan nemen.

De SP is blij met de getoonde daadkracht van dit nieuwe college. Een evaluatie van het functioneren van het WMO loket blijkt hard nodig. Maar dan moet er wel worden doorgepakt. Dit betekent, dat het college hun visie op dienstverlening en maatwerk goed moet communiceren met de medewerkers van het WMO-loket en hiervoor duidelijke criteria moet opstellen. Wat de SP betreft gebeurt dit liever vandaag dan morgen onder het motto: Niet doorschuiven, maar aanpakken!

Op 1 januari 2015 moet het WMO-loket klaar zijn voor alle nieuwe taken en verantwoordelijkheden die de decentralisatie met zich meebrengt. Het is overduidelijk dat op dit moment de medewerkers hiervoor nog niet zijn toegerust. Zij kunnen nu al de hulpvragen van de Amstelveners niet aan. De SP ziet er dan ook op toe dat er werk wordt gemaakt van een verbeterde dienstverlening.

De SP is bezig met een zwartboek, waarin alle binnen gekomen klachten en negatieve ervaringen worden gebundeld. Dit zwartboek willen wij vóór het zomerreces aan het college aanbieden. Het dient als stok achter de deur om vaart te zetten achter een klantvriendelijke dienstverlening.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.