Bijgewerkt: 24 juni 2024

Samen houden wij het schoon!

Nieuws -> Politiek

Bron: Walter Vervenne
27-03-2012

Het VNG magazine van 16 maart 2012 opende met deze kop en kort samengevat wordt het volgende gezegd: Steeds meer bedrijven beseffen, dat het commercieel aantrekkelijk is de buurt schoon te houden en een actieve aanpak van zwerfvuil heeft een positief effect op het imago en op de winkelbeleving van klanten. Bezoekers voelen zich prettiger en veiliger in een schone omgeving en komen eerder terug. Goed gastheerschap wordt duidelijk op prijs gesteld.

Ook komt nog het volgende aan de orde: Naast de wettelijke verantwoordelijkheid voor een straal van 25 meter rondom de winkel, zien we dat een groeiend aantal ondernemers deze plicht overstijgt en zich ontfermt over een groter gebied, veelal in samenwerking met anderen. En geeft dan een aantal voorbeelden zoals Albert Heijn, Coop Supermarkt en McDonalds.

Nu naar de Amstelveense situatie. Naast het grote Stadshart hebben wij een aantal wijkwinkelcentrum/gebieden zoals o.a. in de Westwijk, Bankras-Kostverloren, winkelgebied Amsterdamseweg, Waardhuizen, Middenhoven en Groenhof.

Direct rondom deze winkelcentra wonen mensen die best weten en ook accepteren, dat hun “voordeel” namelijk een grote verscheidenheid aan producten en diensten vlak naast de deur er ook een “nadeel” speelt namelijk dat dit regelmatig grote aantallen bezoekers op locatie meebrengt. Het zijn niet de boekenwinkels, de visman, de bakker, de schoenmaker, de groenteman, de kapper, de drogist die problemen veroorzaken.

Wel twee klachten die steeds weer terugkomen komen en direct gerelateerd zijn aan alle acterende grootwinkelbedrijven. Zij hebben blijkbaar allemaal een probleem en waaraan dan onvoldoende aandacht c.q. belang wordt geschonken. Je zou kunnen zeggen dat het buiten hun winkels allemaal wat minder aandacht heeft.

vervenne Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Walter Vervenne, raadslid van VVD-Amstelveen


Wij gaan nu verder met het beschrijven van ervaring:

Met prachtige afvalbakken in ruime mate beschikbaar gooit een groep bezoekers van alles en nog wat gewoon op de grond. Met duidelijke parkeervakken beschikbaar parkeert een aantal bezoekers toch gewoon op stoepen en op plekken waar geen auto geparkeerd hoort te zijn.

Nu nog even toegespitst op de situatie rondom winkelcentrum Groenhof het volgende: Sinds Albert Heijn ‘s-avonds tot 22.00 uur open is, hebben bewoners te maken met hangjongeren en de overlast tot diep in de nacht die dit met zich mee brengt. Regelmatig worden hier ook dure A. H. ruiten ingegooid. Met Jumbo, open op zondag, is het een drukte van jewelste.

Geweldig voor Jumbo, het is ze gegund. Maar waarom al dat herkenbare zwerfvuil en parkeeroverlast voor de deur. Voor gebouw Cumulus worden alle stoepen gebruikt, terwijl het parkeerdek ietsje verderop open en vrij is. Sommige bezoekers wachten met draaiende motor op hun partner. Waarom doen Albert Heijn en Jumbo via informatieverschaffing niets iets aan die situaties ? Nu weer terug naar het begin van deze notitie.

Het kan blijkbaar wel, zoals verwoord in het artikel in het aangehaalde VNG magazine. Dit appèl beoogt de Amstelveense grootwinkelbedrijven wakker te schudden en hen op hun verantwoordelijkheid voor een leefbare woonomgeving te wijzen.

Ook de gemeente Amstelveen kan in deze minder terughoudend optreden. Een keer per twee maanden het zwerfvuil uit het groen halen is niet voldoende. Lees de verpakkingen en de kassabonnen op straat en gevangen in het groen en U weet, waar het vandaan komt. En overweeg wel toezicht te gaan houden bij de parkeergelegenheden buiten normale werktijd - zie de zondag. Toezicht houden en handhaven is een gemeentelijke taak.

Geluiden in Amstelveen laten ons weten dat ook Albert Heijn binnenkort op zondag opengaat. Nou dat belooft nog wat op allerlei plekken in Amstelveen. Via deze inleiding wil de VVD in gesprek gaan met de andere partijen in de Raad om te zien, hoe wij in deze onze volksvertegenwoordigende taak kunnen vervullen en ook samen met de grootwinkelbedrijven naar oplossingen zoeken. In het VNG artikel worden een aantal mogelijkheden genoemd.

Met liberale groet, Walter Vervenne.

Ps:

1-Bewonersvereniging Cirrus-Cumulus  gaf reeds een brief af aan de bedrijfsleiding van Jumbo.

2-Wijkplatform Groenelaan wil ook graag actief aan de discussie deelnemen.

3-Enkele maanden geleden bezochten twee wethouders samen met handhaving ambtenaren en beoordeelden de buitenopslag van winkelcentrum Groenhof gevolgd door een gesprek met de bedrijfsleiding.

4-Winkelcentrum Groenhof eigenaar Cório is op de hoogte. 5-Bruna voorzitter WC-Groenhof bespreekt e.e.a. tijdens komende K.V.O.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.