Bijgewerkt: 17 april 2024

Samenwerking van huisarts en specialist voor kwetsbare ouderen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Zonnehuisgroep Amstelland
17-05-2023

Thuis wonen, ook als het door iemands hogere leeftijd niet meer helemaal zelfstandig lukt, is een veel gevoelde wens. Maar vaak is er sprake van verschillende aandoeningen en kwetsbaarheid die leiden tot onzekerheid en helaas soms ook tot acute crises. De kwaliteit van leven komt dan ernstig onder druk te staan. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen dat deels voorkomen door met elkaar op te trekken- meldt Zonnehuisgroep Amstelland.

Huisartsen en hun praktijkondersteuners hebben vaak goed inzicht in wie kwetsbaar is van de ouderen in hun praktijk. De specialist ouderengeneeskunde weet wat nodig is aan zorg om aan te sluiten op de levensfase en verlangens van de oudere patiënt. Zo vullen beide professionals elkaar aan. Nicole van Drumpt, specialist ouderen geneeskunde en eerste geneeskundige bij Zonnehuisgroep Amstelland is nauw betrokken bij deze ontwikkeling: “Er is sprake van vergrijzing en bovendien wonen mensen op hoge leeftijd meer en meer thuis. De zorg dáár leveren waar deze het meest nodig is betekent dat wij als specialisten ouderengeneeskunde steeds meer in de eerstelijn zichtbaar zijn.”

Foto Amstelveen
(Foto ZHA - 2023)

Nicole van Drumpt, specialist ouderengeneeskunde en eerste geneeskundige van Zonnehuisgroep Amstelland

Zorg op maat. Specialisten ouderengeneeskunde kunnen huisartsen adviseren en kwetsbare patiënten thuis bezoeken om de situatie in kaart te brengen. Zij kijken naar wat iemand nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk thuis te wonen, met hulpmiddelen of ondersteuning van naasten, en eventueel digitale zorg of wijkverpleging. De oudere krijgt zorg op maat en dit bespaart kosten, want zo worden onnodige ziekenhuisopnames en bezoeken aan de spoedeisende hulp voorkomen en is een verhuizing naar een verpleeghuis minder snel nodig. Van Drumpt: 'Wij zijn al jaren verbonden aan de wijksamenwerkingsverbanden in Amstelveen. Samen met huisartsen, casemanagers, wijkverpleging en welzijn zorgen we voor de ketenzorg in de eerstelijn. Vanzelfsprekend worden ervaringen in andere regio's hierbij benut.'

Financieel gezonde aanpak. De specialisten ouderengeneeskunde zijn doorgaans verbonden aan verpleeghuizen en geriatrische revalidatie-instellingen. Hun inzet in de wijk valt onder eerstelijnszorg en wordt betaald vanuit de zorgverzekering en daarin zit dan ook een financiële uitdaging. De bekostiging van het werk dat de specialist ouderengeneeskunde verricht is nog niet afdoende. Daarom slaan Zonnehuisgroep Amstelland, Amstelring en Brentano als ouderenzorgorganisaties uit Amstelland en Meerlanden en Huisartsenalliantie Amstelland de handen ineen voor een toekomstbestendige structurele en financieel gezonde aanpak, samen met financier Zorg en Zekerheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.