Bijgewerkt: 8 december 2023

Schadelijke stof fipronil ontdekt in sommige eieren

Nieuws -> Gezondheid

Bron: NVWA
31-07-2017

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten om eieren met de code X-NL-40155XX* niet te eten, omdat het gehalte van de schadelijke stof fipronil daarin zodanig hoog is, dat consumptie een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Het gaat om eieren van 1 producent. De eieren worden op dit moment teruggehaald uit de schappen. Consumenten wordt geadviseerd de eieren weg te gooien.

Daarnaast zijn eieren aangetroffen met een fipronil-gehalte, dat hoger is dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij langdurige consumptie door kinderen. Het gaat om eieren met de volgende codes: X-NL-43113XX, X-NL-43326XX, X-NL-43835XX, X-NL-42766XX, X-NL-42071XX, X-NL-43514XX, X-NL-41679XX, X-NL-43879XX, X-NL-43640XX, X-NL-42659XX*. Ouders van kinderen wordt aangeraden om voorlopig hun kind uit voorzorg geen eieren met deze eicodes te laten eten.

De eieren worden door de pluimveehouders uit het handelskanaal teruggehaald onder toezicht van de NVWA. De betreffende eicodes staan ook vermeld in een lijst op de site van de NVWA. In de loop van deze week zullen steeds meer uitslagen van ei-monsters geanalyseerd zijn. De lijst op de site zal aan de hand daarvan worden aangepast.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Deze eieren hebben in de koelkast gelukkig de goede codes en ze moeten niet vernietigd worden


Monsters van geblokkeerde bedrijven. Aanleiding voor deze waarschuwing zijn de eerste uitslagen van eimonsters die de afgelopen week zijn genomen in de retail en bij pluimveebedrijven, waar een pluimveeservicebedrijf het afgelopen halve jaar een behandeling tegen bloedluis heeft uitgevoerd. Het vermoeden bestond dat daarbij fipronil is gebruikt, een middel dat niet is toegestaan in de pluimveehouderij.

Op woensdag 25 juli 2017 is de NVWA gestart met het benaderen van deze bedrijven. Inmiddels zijn circa 180 leghenbedrijven, opfokbedrijven en broedeibedrijven wegens de verdenking van fipronil geblokkeerd. Op al die bedrijven zijn in alle stallen monsters van eieren en in een aantal gevallen ook van mest en van kippenvlees genomen. Ook monsters van eieren afkomstig van de retail zijn onderzocht.

Op basis van de eerste uitslagen van de ei-monsters heeft de NVWA besloten tot deze publiekswaarschuwing. De NVWA is inmiddels gestart met het op de hoogte brengen van de bedrijven waarvan duidelijk is dat hun eieren al dan niet fipronil bevatten. De bedrijven, waarvan in de onderzochte eieren fipronil is aangetroffen moeten deze terughalen uit het handelskanaal. De NVWA houdt hier toezicht op. Deze bedrijven blijven geblokkeerd.

Fipronil is een insecticide, dat vaak in diergeneeskundige producten tegen vlooien, mijten en teken gebruikt wordt. Fipronil mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als 'matig toxisch'. In grote hoeveelheden kan het schade toebrengen aan nier, lever, of schildklier. Fipronil is een stof die bij langdurige consumptie schadelijk kan zijn voor de gezondheid. * Dit is de code op bedrijfsniveau.


Update lijst eicodes 1 augustus 217 van eieren met te hoog fipronil-gehalte voor kinderen

X-NL-40446XX         X-NL-42775XX

X-NL-40534XX         X-NL-43154XX

X-NL-40709XX         X-NL-43224XX

X-NL-41176XX         X-NL-43425XX

X-NL-41205XX         X-NL-43434XX

X-NL-41437XX         X-NL-43780XX

X-NL-42068XX         X-NL-43925XX

X-NL-42206XX         X-NL-46351XX

X-NL-42736XX          

Eicodes 31-07-2017

X-NL-41679XX         X-NL-43326XX

X-NL-42071XX         X-NL-43514XX

X-NL-42659XX         X-NL-43640XX

X-NL-42766XX         X-NL-43835XX

X-NL-43113XX         X-NL-43879XX
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.