Bijgewerkt: 3 maart 2024

Sierteeltproducten vervoerd over water

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: FloraHolland
10-05-2010

Nieuw duurzaam vervoersinitiatief over water succesvol Plantentransport via Haven Amsterdam naar bloemenveiling FloraHolland.

Voor het eerst zijn in Nederland in een samenwerkingsverband van bedrijven sierteeltproducten over water vervoerd via een nieuw duurzaam logistiek ketensysteem.

Sinds half maart worden planten van een grote plantenkwekerij in de Noordoostpolder, via de haven van Kampen over het IJsselmeer naar de Haven van Amsterdam gevaren en vandaar per vrachtwagen naar bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer getransporteerd. Intussen zijn ruim twintig geconditioneerde containers met planten per binnenvaartschip vanuit de Noordoostpolder vervoerd.

Dit project, genaamd de Plantenshuttle, is een pilot binnen het project Pieken in Bereikbaarheid, waarin Haven Amsterdam en FloraHolland samen innovatieve en milieuvriendelijke verbindingen voor sierteeltproducten tussen de Randstad en de noordelijke provincies onderzoeken. Haven Amsterdam en FloraHolland willen met dit initiatief de bereikbaarheid in de Randstad verbeteren en het goederenvervoer milieuvriendelijker maken.

Flora Amstelveen
(Foto FloraHolland - 2010)

In de terminal worden de containers vol met planten van het schip gehaald


Plantenshuttle over water: minder druk op wegennet en milieu

Gedurende zeven weken zijn plantencontainers van Kwekerij A. Baas per binnenvaartschip vervoerd. De resultaten zijn veelbelovend. 95% van de containers is op tijd uitgeleverd en de kwaliteit van de producten is van hetzelfde niveau als bij wegtransport. De Plantenshuttle laat zien dat binnenvaart een schoon, efficiënt en duurzaam transportalternatief voor sierteeltproducten is.

Het IJsselmeer biedt uitstekende vaarverbindingsmogelijkheden voor sierteelttransport tussen de Randstad en kwekerijen in de noordelijke provincies. Nu de pilot is afgerond, wordt met de opgedane kennis en ervaringen onderzocht hoe de shuttledienst grootschaliger kan worden opgezet. In de toekomst kunnen veel wegtransportbewegingen vervangen worden door binnenvaarttransport. Zowel het wegennet in de Randstad als het milieu worden daardoor aanzienlijk ontlast.

Nut en noodzaak van nieuw logistiek systeem

Innovaties, technische ontwikkelingen en ondernemerschap maken dit multimodale logistieke systeem mogelijk. Alternatieven als water- en spoortransport worden steeds breder toegepast, naast het voor de sierteelt gebruikelijk weg- en luchttransport. Nederland heeft zich ontwikkeld tot een (inter)nationaal krachtige economische en logistieke draaischijf. Voor veel wereldwijd transport is Nederland de Europese toegangspoort. Toenemende begrenzingen met betrekking tot ruimte en bereikbaarheid, arbeid, energie en klimaat vragen continu om actie als Nederland die unieke positie als logistieke draaischijf wil behouden en verstevigen.

Samenwerkingsverband

Samenwerking in de keten is noodzakelijk bij logistieke innovaties. Bij de Plantenshuttle zijn verschillende bedrijven betrokken die een samenwerkingsverband zijn aangegaan om een logistieke keten in de praktijk duurzaam te maken:

Zee- en binnenvaarthavens, wegtransporteurs, binnenvaartrederijen, verlader, containerterminals in zee- en binnenvaarthavens. FloraHolland en Haven Amsterdam werken in de pilot samen met Kwekerij A. Baas, Coöp. Bloemen Express NOP, Van der Slot, ACT, CTVrede Steinweg, MCS, ROC Kampen, SCS Mulitport/Bulcontrans en MIS Cobiva. Zij worden daarbij ondersteund door Van Schoonen Advies en Management.

FloraHolland heeft naast de Plantenshuttle over water ook een actieve rol in een aantal railinitiatieven: GreenRail, HST Cargo (valt binnen Amsterdam Connecting Trade), Sneller spoor en de ontwikkeling van een vers-railterminal op het Greenparc Bleiswijk. Haven Amsterdam is actief in het duurzaam maken van goederenvervoer van, naar en binnen de haven in een ketensysteemaanpak.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.