Bijgewerkt: 3 december 2021

Snelle aanpak van leegstand kantoren in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
15-05-2011

In maart 2011 presenteerde minister Schultz van Haegen (VVD) het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren (pdf). Via lokaal maatwerk en een versoepelde wetgeving wil de minister een einde maken aan de grootschalige leegstand van kantoorruimte in Nederland.

De leegstaande panden kunnen bijvoorbeeld een andere bestemming krijgen, zoals woningbouw. De lokale VVD-fractie wil, dat dit actieprogramma ook in Amstelveen snel wordt geïmplementeerd.

kpmg  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het verlaten kantorencomplex van KPMG aan de Burgemeester Rijnderslaan. In het gebouw staat 47.000 m² kantooroppervlakte te huur


In 2010 stond zo’n 14% van de kantoorruimte in Nederland leeg. Op sommige bedrijventerreinen, of kantoorparken gaat het zelfs om een derde van de totale beschikbare kantoorruimte. De kantorenvoorraad in Amstelveen bedraagt ruim 650.000 m². De leegstand bedraagt circa 20% (lees hier). De helft van deze leegstand wordt veroorzaakt door het voormalige KPMG hoofdkantoor (47.000 m²) en het rekencentrum van ABN-AMRO (Kostverloren).

De VVD-fractie is van mening, dat leegstand van bestaande kantoren in principe een private aangelegenheid is. Gebouweigenaren moeten zelf zorgen voor een goede invulling van hun gebouw. Tijdelijke en kleinschalige leegstand is hierbij onvermijdelijk. Zodra het echter om grootschalige of jarenlange leegstand gaat is de gemeente genoodzaakt mee te denken over de bestrijding van de leegstand. De VVD-fractie heeft daarom drie vragen aan het college B en W:  1. Ziet u nieuwe mogelijkheden in het door minister Schultz gepresenteerde plan van aanpak leegstand kantoren? Zoals het aanpassen van de lokale en landelijke regelgeving? Wat betekent dit plan voor Amstelveen?  1. In Amstelveen staan momenteel twee grote objecten leeg. Dit is het voormalige KPMG hoofdkantoor en het rekencentrum van ABN-AMRO. Op welke manier denkt de gemeente Amstelveen mee met de eigenaar over een invulling van deze gebouwen?  1. Welke gebouwen staan in Amstelveen langdurig leeg? Hoe lang staan deze gebouwen al leeg? Is er uitzicht op een oplossing van deze leegstand? Hoe denkt de gemeente mee bij een invulling van deze gebouwen?


Tom Ponjee en Inza Gast raadsleden VVD AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS