Bijgewerkt: 27 november 2021

Sport en bewegen blijft speerpunt van Burgerbelangen Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Frits Suer
19-03-2016

De Amstelveense sportwereld is bepaald niet gerust op de toekomst. De bezuiniging van maar liefst 550.000 euro op het sportbudget kwam hard aan. Zorgen zijn er over de daling van het aantal tennissers en de zwakte van enkele voetbalclubs en andere sportverenigingen. Ook kampen de hockeyclubs en de rugbyclub ARC met ruimtegebrek met wachtlijsten tot gevolg.  Sport is voor Burgerbelangen Amstelveen (BBA) altijd een speerpunt geweest en de partij maakt deel uit van het College van B. en W. met Peter Bot als wethouder met sport in zijn portefeuille.

In deze tijd krijgt Burgerbelangen Amstelveen (BBA) dan ook met enige regelmaat de vraag voorgelegd in hoeverre BBA zich nog hard maakt voor sport en bewegen. “Heel hard”, reageert Peter Bot. Hij zegt de knelpunten te kennen en hard te werken aan een oplossing. “Alleen is het nu nog te vroeg om daar veel over te zeggen”.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder Sport


Om bij het begin te beginnen legt de BBA-wethouder uit, waarom de bezuiniging nodig zijn. Amstelveen is een beheer -gemeente geworden. Dat betekent, dat men alleen nog geld kan uitgeven, dat via de bewoners binnenkomt. Tot voor kort had Amstelveen extra inkomsten uit grondverkoop voor woningenbouw en bedrijventerreinen.  Uit die extra inkomsten werden allerlei projecten medegefinancierd. Maar de grond is op, dus daar komt geen geld meer vandaan. We moeten dan ook met minder geld hetzelfde doen. Dan kan je niet zeggen: iedereen moet inleveren, behalve de sport. Vandaar die bezuiniging. Die is stevig, maar niet onoverkomelijk. Er komt bij, dat door het op afstand zetten van het Sportbedrijf Amstelveen er goedkoper gewerkt kan worden, omdat men niet is gebonden aan allerlei gemeentelijke regels.

Internationale school. Ten aanzien van de internationale school zegt Peter Bot , dat de uitbreiding nog niet definitief is. “We proberen daar financiële steun vanuit Den Haag voor te krijgen. De school is voor Amstelveen heel belangrijk. Het is ons gebleken, dat buitenlandse bedrijven bij hun vestigingsplannen kijken naar wat de mogelijkheden voor hun kinderen zijn op het gebied van onderwijs, sportvoorzieningen en cultuur. Mede daardoor is Amstelveen een aantrekkelijke plaats om zich te vestigen. In die zin zorgt de Internationale School voor werkgelegenheid. Natuurlijk denken we hard na over een voor alle partijen goede oplossing. Overigens werken de sportverenigingen zoals Myra en Nautilus al heel goed samen met de school door hun velden te delen. Toch is op dat complex nog meer winst te halen. Wel moet de groene long aan de Sportlaan groen blijven en willen we de sport in de wijken houden “.

Dat Amstelveen in het segment topsport na het wegvallen van het topvolleybal een stap terug heeft gedaan ziet de BBA – wethouder ook wel in. “Maar daarin heeft de politiek niet meer dan een stimulerende rol. Financiering van topsport kunnen we ons als overheid niet veroorloven en het is ook niet de taak van de gemeente. Wel faciliteren, dat heeft Amstelveen in het verleden altijd gedaan. Maar primair ligt de financiering van topsport bij de vereniging zelf en het bedrijfsleven”. Toch ziet Peter Bot wel kansen voor een paar sporten. De rugbyvereniging ARC zit niet zover af van de landelijke top en heeft de potentie verder door te breken.  De belangstelling voor rugby groeit en er zijn aanwijzingen, dat die groei in de komende jaren doorzet. ARC heeft een grote wachtlijst en moet uitbreiden. Wellicht kan een kunstgrasveld uitkomst bieden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Rene Koelink, met nummer 36 probeert de bal terugslaan tijdens het Europees Kampioenschap Heren Fastpitch Softbal op 28 juli 2012 op het terrein van Honk- en Softbalvereniging De Vliegende Hollanders


Een andere kans ligt er bij de honkbal- en softbalclub De Vliegende Hollander. “We hebben het complex geschikt gemaakt voor internationale softbalwedstrijden. Daar is al om het Europees kampioenschap softbal gespeeld en een wedstrijd in de Champions league softbal. Ook met de bouw van een nieuw clubhuis helpen we een beetje. Bovendien is Amstelveen nog in de race voor het nationale tenniscentrum. Het gaat tussen Alphen aan de Rijn en Amstelveen. Als wij het hier krijgen is het een stimulans voor het tennis ”.

Zorg en welzijn. Een stokpaardje van BBA is altijd geweest, dat een sportvereniging voor ieder kind toegankelijk moet zijn. Enkele verenigingen ervaren nu, dat minder draagkrachtige ouders het lidmaatschap niet meer kunnen, of willen betalen en het lidmaatschap opzeggen. Peter Bot: “ Ook in dat probleem is voorzien. Via de regeling jeugdsportstimulering krijgen de clubs subsidie om deze kinderen tegemoet te komen. Bovendien zijn er via het minimabeleid van collega-wethouder Veeningen (D66) ook mogelijkheden om deze problemen te verhelpen”.   

Tenslotte ziet Peter Bot grote kansen voor de sportverenigingen in de onderwerpen Zorg en Welzijn. “Ik heb twee colleges gevolgd van professor Scherder. Daardoor ben ik meer dan ooit overtuigd geraakt van het belang van sport en bewegen voor de ouderen. De verenigingen zouden moeten kijken welke rol ze daarbij kunnen spelen. Wij hebben als gemeente al een begin gemaakt door het project Sportclub Bankras op te zetten, daarbij geïnspireerd door het befaamde Bankrasmodel van de volleyballers, dat uiteindelijk leidde tot goud op de Olympische Spelen van Atlanta (1996). Bart Logchies, de hoofdtrainer van AFC, en Johann Annema leiden namens ons dit project. Verenigingen die een rol in zorg en welzijn willen spelen krijgen ook mijn collega Jeroen Brandes (PvdA) van Welzijn en Jeugdzorg mee. Hij is net zo ’n sportliefhebber als ik. Voor de toekomst hoeft de sport niet bang te zijn. Wij, het hele college, vinden, dat de toekomst voor de sportverenigingen meer kansen dan problemen biedt”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS