Bijgewerkt: 6 december 2022

Staatssecretaris Van Rijn tegen de 'sjoemelsigaret'

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Rijksoverheid
20-10-2017

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil een eind aan wat de 'sjoemelsigaret' is gaan heten. Daarom maant hij Europa vaart te maken met de invoering van een systeem, dat meet hoe schadelijk sigaretten werkelijk zijn. De huidige methode schiet daarin te kort. Aan de schadelijke stoffen die sigaretten bevatten zijn maximum eisen gesteld. Doordat fabrikanten gaatjes maken in de filters, krijgen rokers een veel grotere hoeveelheid van die stoffen binnen dan blijkt uit de huidige meetmethode. Dat komt, omdat rokers die gaatjes met de mond en vingers dichtknijpen. Rokers krijgen in werkelijkheid dus meer teer, nicotine en koolmonoxide binnen.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Martin van Rijn (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Mensen moeten weten wat ze binnen krijgen. 'Ik denk, dat iedereen wel weet, dat roken dodelijk is, maar mensen moeten in ieder geval ook weten wat ze echt binnen krijgen. Het lijkt er op, dat de huidige gemeten waarden een flinke onderschatting zijn van wat mensen werkelijk binnen krijgen. Daar moeten we zo snel mogelijk van af' - aldus Van Rijn. Van Rijn laat het RIVM onderzoek doen naar de werkelijke waarden. Deze gegevens komen vanaf begin volgend jaar op de website te staan, zodra het beschikbaar is.

Sneller dan de evaluatie van de tabaksproductenrichtlijn. Zowel de meetmethode als de norm voor schadelijkheid zijn vastgelegd in Europese afspraken. Eerder had Nederland al aangegeven deze te willen aanpassen. Aangezien de evaluatie van de tabaksproductenrichtlijn zeker enkele jaren duurt, dringt Nederland er op aan het aanpassen van het meetsysteem versneld aan te pakken. Dat heeft de bewindspersoon de Eurocommissaris laten weten. Begin 2018 volgt een publicatie van de werkelijke waarden per merk volgens een ander meetsysteem. Op verzoek van de staatssecretaris heeft het RIVM eerder dit jaar al een uitgebreide uitleg over de sjoemelsigaret op de site geplaatst.

Het Canadian Intense machinale afrookprotocol levert minimaal twee keer zo hoge gehalten aan toxische emissies op dan het ISO afrookprotocol

In opdracht van en in samenwerking met, bureau Risicobeoordeling en onderzoek van de NVWA voert het RIVM samen met de Vakgroep Farmacologie en Toxicologie van de Universiteit Maastricht, onderzoek uit naar de emissie van toxische stoffen in sigarettenrook. De gegevens uit de onderstaande tabel zijn een onderdeel van het artikel 'The influence of cigarette filter ventilation on aldehyde yields in cigarette mainstream smoke of 11 Dutch brands using four different machine testing protocols', die binnenkort ingediend zal worden bij een wetenschappelijk tijdschrift.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2017)

De tabel laat zien, dat de gemiddelde teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO) gehalten gemeten volgens het Canadian Intense (CI) rookprotocol minimaal twee keer zo hoog zijn als de gehalten gemeten met het wettelijke voorgeschreven ISO protocol


Het intensievere CI protocol is een betere benadering van het menselijke rookgedrag. Het verschil in gemeten TNCO gehalten tussen beide protocollen is het grootst voor sigaretten die in het ISO protocol de laagste TNCO gehaltes opleveren. Dit zijn sterk geventileerde sigaretten en in de CI methode worden de filtergaatjes afgeplakt, analoog aan wat rokers doen met hun vingers en lippen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.