Bijgewerkt: 7 december 2021

Stadshart Amstelveen blijft vergunninggebied voor parkeerders

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
19-06-2012

Tijdens het debat over de modernisering van het parkeerbeleid afgelopen woensdag 13 juni 2012 in de raadsvergadering, heeft de fractie van GroenLinks-Amstelveen een amendement ingediend.

Deze wijziging op de besluitvorming hield in, dat het Stadshart vergunninggebied blijft, om overlastgevend zoekverkeer, dat met de wijziging van het parkeerbeleid gepaard zou gaan tegen te houden. Dit amendement is unaniem aangenomen.

boomgaars Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Axel Boomgaars, raadslid van GroenLinks-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 13 juni 2012


Om meer opbrengsten te genereren uit het parkeren, was het voorstel bij het nieuwe parkeerbeleid om over te gaan tot fiscalisering. In dat nieuwe systeem kan de gemeente zelf volledig de inkomsten uit bijvoorbeeld overtredingen innen, waar dat tegenwoordig maar een deel is. Dit heeft wel tot gevolg, dat dergelijke gebieden officieel toegankelijk moeten worden gemaakt voor verkeer van buiten, waar dat nu nog niet zo is.

parkeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Geparkeerde auto's naast de Meanderflats in Amstelveen Stadshart


GroenLinks-raadslid Axel Boomgaars, die het amendement indiende: ‘In principe zien wij wel de voordelen daarvan in, maar je moet dat wel met beleid doen. Rond het Stadshart is het al behoorlijk druk qua verkeer en wanneer je daar ook nog dagjesmensen toe zou laten, zou dat tot extra overlast kunnen zorgen. Met het aanpassen van het voorstel, zodat het hele Stadshart vergunninghoudergebied blijft, hopen we dat tegen te gaan en ook tegemoet te komen aan weerstand die er onder bewoners leeft.’

De weerstand tegen de nieuwe parkeerplannen onder de bewoners rond het Stadshart was groot, waardoor Boomgaars niet het idee heeft, dat die nu volledig zijn weggenomen. 'Je kan nooit iedereen tevreden stellen, maar we zien dit als belangrijke verbetering. En dat werd ook bevestigd tijdens de raadsvergadering, want iedereen was er voor: zelfs CDA en SP die uiteindelijk tegen het nieuwe beleid stemden.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.