Bijgewerkt: 21 september 2021

Stand van zaken griepepidemie tot en met 28 december 2014

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM / WHO
05-01-2015

De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken – meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (RIVM)

Er is een milde griepepidemie in Nederland. Voor de vierde achtereenvolgende week is het aantal griepgevallen hoger dan de epidemische grens. Ook werd in deze weken influenzavirus aangetoond in monsters die zijn afgenomen bij patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ). In de week van 22 tot en met 28 december (week 52) werden 82 mensen op de 100.000 inwoners met IAZ gerapporteerd door de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. De huisartsen zien vooral jonge kinderen van 0-4 jaar met klachten van IAZ.

Virologische uitslagen

In week 52 werden 19 neus- en keelmonsters afgenomen bij personen met IAZ. Hierin werd 11 maal (58%) influenzavirus type A(H3N2) aangetoond. Bij mensen met een acute luchtweginfectie zonder typische klachten van griep (ARI) werd in 13 neus- en keelmonsters 1 maal (8%) influenzavirus type B (Yamagata-lijn) aangetoond. Ook werd in de afgenomen ARI-monsters 2 keer (15%) rhinovirus aangetoond.

Foto Amstelveen
(Bron WHO - 2014)

Aantal positief monsters voor influenza infecties veroorzaakt door verschillende subtypes in 2014


In de periode van 29 september tot en met 28 december 2014 zijn er 79 influenzavirussen ontvangen door het Nationaal influenza centrum ErasmusMC van een virologisch laboratorium: 72 keer betrof het influenzavirus type A (61 maal type A(H3) en 7 maal A(H1)pdm09) en 7 keer ging het om influenzavirus type B (Yamagata-lijn).

Evenals in de Verenigde Staten en andere Europese landen is in Nederland dit seizoen een variant van het influenzavirus type A(H3N2) aangetroffen, dat lijkt af te wijken van de stam die voor het vaccin gebruikt is. Daardoor zijn mensen die dit jaar de griepprik hebben gekregen mogelijk minder goed beschermd tegen deze variant. Het virus is wel gevoelig voor virusremmende middelen, waardoor behandeling van kwetsbare groepen (bijvoorbeeld mensen met een verstoord afweersysteem) wel mogelijk is.

Grafiek van het totale aantal en het type influenzavirussen, dat in de afgelopen periode van 53 weken per week is aangetoond in Nederland en gerapporteerd aan de WHO (gedetecteerd in Peilstation monsters plus gestuurd aan het NIC ErasmusMC). Gedurende het griepseizoen wordt er regelmatig een influenza nieuwsbrief uitgebracht. De meest actuele influenza nieuwsbrief is te vinden op de website van het NIC ErasmusMC.

Wat is griep?

Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. Omdat er verschillende soorten griepvirussen zijn die steeds veranderen, kan iemand telkens opnieuw griep krijgen. Er zijn twee typen influenzavirussen die de meeste griep bij mensen veroorzaken: influenzavirus type A en B. De type-A-virussen kenmerken zich door een grote mate van variatie in hun oppervlakte-eiwitten, het hemagglutinine (H) en het neuraminidase (N). Er bestaan verschillende subtypen. Voorbeelden hiervan zijn (H1N1), (H1N2) en (H3N2). Van het influenza-B-virus bestaan geen subtypen. Wel kunnen de influenza-B-virussen worden onderverdeeld in lijnen (Yamagata-lijn, Victoria-lijn).
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.