Bijgewerkt: 12 april 2024

Start 'Gezondheidsmonitor 2010' in Amstelland en Diemen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amsterdam
21-09-2010

GGD Amsterdam onderzoekt gezondheid en leefsituatie in de regio Amstelland en Diemen

Circa 7.000 inwoners van 19 jaar en ouder in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn ontvangen in oktober een vragenlijst voor het onderzoek 'Gezondheidsmonitor 2010'.

Elke vier jaar onderzoekt de GGD de gezondheid van de inwoners van haar werkgebied. Deze keer is er apart aandacht voor de gezondheidssituatie van 65plussers. De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt als input voor het gezondheidsbeleid en preventieve volksgezondheidsactiviteiten van de gemeenten.

Extra aandacht voor ouderen

In vorige enquêtes voor de gezondheidsmonitor lag de leeftijdsgrens op 74. Dit jaar is deze bovengrens losgelaten, om meer inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie en –wensen van ouderen. Om deze reden is voor 65plussers een aparte enquête ontwikkeld. In de enquête voor ouderen is extra aandacht voor eventuele beperkingen, hulp die zij ontvangen, valongevallen en bijvoorbeeld de bekendheid met het WMO-loket in de eigen gemeente.

 Onderwerpen gezondheidsmonitor

De vragenlijst, die bewoners ontvangen gaat in op diverse aspecten van gezondheid. De lijst bevat niet alleen vragen over de aan- of afwezigheid van ziekte, maar ook over de levensstijl (onder andere bewegen, roken, alcoholgebruik), sociale contacten en welbevinden, en de woonomgeving. Daarnaast zijn er vragen over het gebruik van gezondheidsvoorzieningen. Er zijn twee verschillende vragenlijsten; één voor inwoners van 19 jaar tot en met 64 jaar en één voor inwoners van 65 jaar en ouder.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden vertrouwelijk verwerkt en gebruikt, om het gezondheidsbeleid in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn af te stemmen op de gezondheidssituatie en wensen van de inwoners. Daarnaast zijn de resultaten ook van belang voor andere zorginstanties, zoals de geestelijke gezondheidszorg en huisartsen. Naar verwachting zal de GGD Amsterdam in het najaar van 2011 de eerste resultaten bekendmaken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.