Bijgewerkt: 9 februari 2023

Starters en vluchtelingen samen op de Kalkbranderij?

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
07-11-2022

Actief voor Amstelveen zet zich al jaren in om het grote woontekort van Amstelveense starters onder de aandacht te brengen. Michel Becker, fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen stelt daarover tijdens de komende raadsvergadering mondelinge vragen aan burgemeester en wethouders.

Waar gaat het om? Na een toezegging in de gemeenteraad van de toen plaatsvervangend wethouder Wonen Herbert Raat was de verwachting hoog. Want Raat beloofde dat voor het einde van 2022 de aangenomen motie om starterswoningen /Tiny Houses op de Kalkbranderij te realiseren zal worden uitgevoerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen

Becker: 'Toen wij verder niets hoorden bekroop ons het gevoel dat er weer wat aan de hand was. En dat bleek ook zo te zijn. In een besloten vergadering kregen de fracties te horen dat op het terrein Kalkbranderij tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen en starters gerealiseerd zou worden.'

De insteek van Actief voor Amstelveen is en was: natuurlijk moet er ruimte zijn voor burgers die op de vlucht zijn en Amstelveen neemt daar op veel plekken in de stad terecht al haar verantwoordelijkheid voor. Maar waarom nu juist op déze plek. Wij zouden nog nader geïnformeerd worden over de voortgang. Met grote verbazing werd daarna plotseling op de gemeentelijke website gemeld dat er 100 woonunits gepland worden, waarvan 30% voor Oekraïense gezinnen.

Becker: 'Nogmaals wij zijn niet tegen noodopvang voor mensen op de vlucht, maar vinden niet dat het volume woningen voor onze eigen starters – die al 10 tot 15 jaar op de wachtlijst staan - hierdoor wordt verminderd. ' Actief voor Amstelveen vraagt daarom het college twee dingen. In de eerste plaats om nog eens te bezien of het totaalvolume iets omhoog kan, waardoor meer woningen voor starters beschikbare kunnen komen. En in de tweede plaats, als er voor Oekraïners bestemde woningen vrij komen, deze alsnog voor starters te bestemmen. Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.