Bijgewerkt: 24 februari 2024

Steiger aan de Poel vaak onbereikbaar

Nieuws -> Politiek

Bron: CU-Amstelveen
15-02-2010

Geacht college,

De ChristenUnie is een partij, die wil dat iedereen mee kan doen in deze maatschappij. Dat betekent onder andere, dat ouderen, gehandicapten etc. zoveel mogelijk aan de door hen gewenste sociale contacten en activiteiten kunnen meedoen.

Daarvoor is het belangrijk dat in ieder geval de openbare ruimte toegankelijk moet worden/blijven voor gehandicapten, minder valide mensen, rollators, rolstoelen, scootmobielen en dergelijke.

De ChristenUnie heeft begrepen dat de steiger die naast het Restaurant 'Aan de Poel' uitzicht biedt over de Poel, dikwijls geblokkeerd is door geparkeerde auto’s. Bijgevoegd treft u enkele foto’s aan, ter illustratie.

Poel Amstelveen
(Foto CU-Amstelveen - 2009)

Auto's blokkeren de toegang naar de steiger aan de Poel


Dit heeft tot gevolg dat mensen met rollators, rolstoelen, scootmobielen etc geen gebruik kunnen maken van die steiger en de aldaar geplaatste zitbanken. Hierover wordt al vanaf april 2009 geklaagd, onder andere bij de buurtregisseur, maar tot op heden is dit zonder resultaat gebleven.

De oplossing lijkt redelijk eenvoudig. Plaats ter plekke een zogenaamd fietsnietje (of anders een paaltje). Hierdoor wordt parkeren daardoor onmogelijk, maar kunnen mensen die minder mobiel zijn, toch de steiger bezoeken.

Poel Amstelveen
(Foto CU-Amstelveen - 2009)

Hier kan geen rolstoel, of rollator door heen


De ChristenUnie stelt u dan ook de volgende vragen.  • Is het college bekend met overlast van geparkeerde auto’s voor de ingang van de steiger naast Restaurant aan de Poel?

  • Realiseert het college dat dit beperkingen oplevert voor mensen die minder mobiel zijn, zoals mensen met rolstoelen, scootmobielen en andere hulpmiddelen?

  • Is de weg naar de steiger alsmede de steiger zelf onderdeel van de openbare weg c.q. openbare ruimte?

  • Indien het antwoord op de vorige vraag ‘ja’ is, is het college dan bereid om binnen een periode van vier weken een oplossing voor dit probleem te realiseren?

  • Is het mogelijk om ter plaatse één of twee zogenaamde fietsnietjes te plaatsen?


In afwachting van uw spoedige berichten, hoogachtend, Jacqueline Koops ChristenUnie-Amstelveen


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.