Bijgewerkt: 5 december 2022

Stichting Cosmicus wil een basisschool stichten in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Herbert Raat
16-06-2010

De Stichting Cosmicus uit Rotterdam wil een basisschool stichten in Amstelveen. Zij hebben aan ons (het College van B en W Amstelveen red.) gevraagd, of ze op het zogenaamde 'plan van scholen' geplaatst kunnen worden voor een algemeen bijzondere basisschool.

Herbert Raat  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Herbert Raat, wethouder onderwijs (VVD)


De vrijheid van onderwijs is een belangrijk grondrecht in ons land en voor een gemeente is er weinig ruimte om nee te zeggen. Toch hebben wij als college van B en W besloten, om de Cosmicus (download brief Cosmicus) niet op het 'plan voor scholen' te plaatsen.

Willekeur

Het lijkt, of de keus van Cosmicus om een aanvraag in Amstelveen in te dienen willekeurig gekozen is. Onze gemeente heeft immers al een rijke diversiteit aan scholen met diverse richtingen zoals protestants christelijk, openbaar, katholiek, vrije school en een internationale school met een algemeen bijzonder karakter.

Financiën

De gemeente Amstelveen geeft de komende vier jaar 80 miljoen euro uit aan onderwijsgebouwen. Als we deze aanvraag zouden honoreren, komt daar een paar miljoen extra bij. Dit is in de huidige economie bijna niet te doen voor onze gemeente.

Behoefte ouders

Vanuit Amstelveense ouders is geen enkel signaal gekomen dat zij behoefte hebben aan deze school. Dit vind ik dan ook de belangrijkste reden, om nee te zeggen tegen Cosmicus. Er is door Cosmicus alleen een indirecte meting aangeleverd in de vorm van een 'belangstellingsvereiste'. Een directe meting (bijvoorbeeld via een enquête onder ouders) wordt door de wetgever slechts toegestaan, als een indirecte meting onvoldoende oplevert.

Kennelijk gebruikt Cosmicus de vrijheid van onderwijs, om in allerlei plaatsen aanvragen in te dienen. De vrijheid van onderwijs is niet bedoeld om stichtingen en hun bestuurders aan het werk te houden. Het grondrecht moet ervoor zorgen, dat ouders onderwijs kunnen kiezen, dat overeenkomt met hun eigen godsdienstige en filosofische overtuigingen.

Wijziging wet

Mochten we als gemeente in het ongelijk gesteld worden, dan is het hoog tijd, dat de wet wordt aangepast. Wat mij betreft wordt bij een aanvraag om op het 'plan voor scholen' geplaatst te worden een directe meting verplicht gesteld. Want het gaat ons, om de wens van ouders en niet om schoolbestuurders.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.