Bijgewerkt: 12 juni 2024

Studie naar inname van 3-MCPD via het voedsel in Nederland

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM/Wikipedia
06-04-2016

Tijdens de productie van plantaardige oliën en vetten, en dan vooral van palmolie, wordt 3-MCPD gevormd. Voedingsmiddelen die hoge gehalten 3-MCPD kunnen bevatten zijn margarine, sauzen, koffiecreamers en bakkerswaren - meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Omdat de stof schadelijk kan zijn voor de nieren, heeft het RIVM berekend hoeveel 3-MCPD mensen via voedsel kunnen binnenkrijgen. Vanwege beperkt beschikbare gegevens over de concentratie 3-MCPD in voedingsmiddelen zijn harde conclusies over de inname en de gevolgen ervan voor de gezondheid niet te trekken.

Voor zover er wel gegevens beschikbaar zijn, zijn deze gebruikt om een eerste inschatting te maken van de hoeveelheid 3-MCPD die mensen mogelijk via het voedsel binnen kunnen krijgen. Deze inname is vervolgens vergeleken met de gestelde gezondheidslimiet voor deze stof. Daaruit blijkt, dat vooral kinderen mogelijk kans lopen op een inname boven de gezondheidslimiet voor 3-MCPD. Gemiddeld 18 % van de jonge kinderen van 2 tot en met 6 jaar had een inname boven die limiet. Bij 7-jarigen was de inname het hoogst per kilogram lichaamsgewicht: 35 % van hen had een inname boven de gezondheidslimiet. Daarna daalde de inname: vanaf 17 jaar werd bij minder dan 5 % van de bevolking de limiet overschreden.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2016)

Het 3D molecuulmodel van 3-chloor-1,2-propaandiol, dus 3-MCPD


Beperkte beschikbaarheid concentratiegegevens. Dit is een eerste studie naar de inname van 3-MCPD via het voedsel in Nederland op basis van beperkte concentratiegegevens. De vorming van 3-MCPD tijdens de productie van plantaardige olie is nog een vrij recente ontdekking, en met name de analysemethode om 3-MCPD in voedingsmiddelen te meten is nog relatief nieuw. De resultaten laten zien, dat verder onderzoek nodig is om te kunnen vaststellen wat de werkelijke inname van 3-MCPD is in Nederland.

Berekeningen. Voor dit onderzoek zijn de beschikbare concentratiegegevens van 3-MCPD in voedingsmiddelen gecombineerd met voedselconsumptiegegevens van de Voedselconsumptiepeiling (VCP). Daarna is de berekende inname vergeleken met de gezondheidslimiet die voor deze stof geldt. Deze limiet is gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid van een stof, waar mensen langdurig dagelijks aan mogen worden blootgesteld, zonder, dat dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid.

3-MCPD?

3-chloor-1,2-propaandiol of 3-MCPD is een organische verbinding met als brutoformule C3H7ClO2. De stof komt voor als een kleurloze tot lichtgele viskeuze en hygroscopische vloeistof, die mengbaar is met water. Het kan in kleine hoeveelheden worden aangetroffen in voedsel. De verbinding kan worden beschouwd als het chloorderivaat van glycerine.

3-MCPD ontstaat in voedingsmiddelen, wanneer tijdens de verwerking gebruik wordt gemaakt van zoutzuur voor de hydrolyse van proteïnen. De stof is in brood, sojasaus, gerookte vleeswaren, margarine, vetten en oliën aangetroffen. Het komt voor in zowel de vrije als de veresterde vorm. De veresterde vorm wordt hoofdzakelijk teruggevonden in vetten en oliën. Ester is een organische verbinding die ontstaat door reactie van een zuur met een alcohol, of sacharide en vormt een klasse van organische verbindingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.