Bijgewerkt: 3 december 2022

Studio Toscane in het Cobra Museum

Nieuws -> Cultuur

Bron: Cobra Museum
26-09-2011

Karel Appel - Roberto Barni 01. oktober 2011 t/m 15 januari 2012

Het Cobra Museum presenteert Studio Toscane met beelden, een keramiek installatie en enkele schilderijen die Karel Appel in Toscane maakte in de jaren 1989 – 1999. Tegelijk wordt bestaand en nieuw werk getoond van de Toscaanse schilder en beeldhouwer Roberto Barni.

In Toscane zijn mens, dier, natuur, heden en verleden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan de hand van het werk van Karel Appel (1921-2006) en Roberto Barni (1939) wordt uiteengezet dat kunstenaars, geïnspireerd door de rijke Toscaanse cultuurhistorie, werk maken dat zowel hedendaags als traditioneel is: een best of both worlds. Het werk van zowel Appel als Barni wordt gekenmerkt door een spanning tussen traditie en heden, tussen cultuur en natuur.

Van Karel Appel worden onder meer beelden uit twee series en een uitzonderlijke keramiek installatie tentoongesteld. De meeste werken zijn afkomstig uit het bezit van de Italiaanse verzamelaar en wijnbouwer Giulio Baruffaldi. Appel maakte voor Baruffaldi tien grote en middelgrote beelden voor specifieke locaties op diens landgoed.

Voor de tentoonstelling zijn acht bronzen beelden voor het eerst van hun vaste standplaatsen in Toscane gehaald. De tweede serie ontstond op het domein van Appel, Villa Licia. Verder worden enkele beelden die model stonden voor de bronzen versies geëxposeerd uit de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam, waardoor originele en bronzen uitvoeringen van beelden nu samen te zien zijn.

fontein  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

'The Fountain' van Karel Appel voor het Cobra Museum in Amstelveen


Eén origineel beeld komt uit de collectie van het Cobra Museum. In totaal zijn van Karel Appel 20 objecten en een klein aantal landschapsschilderijen opgenomen. De werken werden niet eerder in deze samenstelling publiekelijk getoond.

Van Roberto Barni is werk uit de jaren negentig opgenomen, doch overwegend nieuw werk dat speciaal voor de expositie werd gemaakt: beelden, tekeningen en schilderijen. Ondanks het feit dat Appel en Barni twee volstrekt op zichzelf staande kunstenaars zijn kan er een verband tussen hun werk worden gelegd.

Barni gebruikt in de jaren negentig, net als Appel, attributen uit het gewone leven om uiting te geven aan de relatie tussen mens en cultuur. Verder deelt hij met Appel de benadering van voortzetting van de geschiedenis en traditie in het heden: in de hedendaagse kunst. In het oeuvre van Roberto Barni worden heden en verleden, natuur en cultuur op indringende wijze zichtbaar. Barni woont en werkt sinds vele jaren in Toscane.

In de begeleidende catalogus wordt nader ingegaan op aspecten van Toscane die bijzondere betekenis hadden voor Appel en Barni, en op de betekenis van Toscane voor andere moderne en hedendaagse kunstenaars die in Toscane een atelier hadden en nog hebben. Een aantal van hen is met een enkel werk in de tentoonstelling vertegenwoordigd: Marino Marini (1901-1980), Jan Dibbets (1941) en de Ierse kunstenares Janet Mullarney (1952). Studio Toscane is een concept van gastconservator Werner van den Belt, tevens auteur van de catalogus.

Na afloop zullen de bronzen beelden van Karel Appel te zien zijn in de tentoonstelling Hof van Appel in de in maart 2012 te openen beeldentuin ´Cobra buiten´ bij Kasteel Keukenhof. ´Cobra buiten´ is een samenwerking van het Cobra Museum en Kasteel De Keukenhof te Lisse, gesteund door de BankGiro Loterij. Hof van Appel zal de eerste jaarlijkse expositie zijn van een serie van drie. Media Partner Avro besteedt in drie afleveringen van het tv programma Kunstuur aandacht aan Studio Toscane en aan de tentoonstelling Hof van Appel. De eerste uitzending vindt plaats op 19 november 2011.

Catalogus

Bij Ludion verschijnt de catalogus Studio Toscane / Karel Appel – Roberto Barni. Uitvoering: 152 pagina’s, drietalig (NL/IT/UK). Tekst: Werner van den Belt. Fotografie van o.m. Aurelio Amendola. Vormgeving: Brigitte Slangen. ISBN 978-94-6130-030-0.

Publieksevents

Bij de tentoonstelling worden lezingen en rondleidingen georganiseerd en een creatief arrangement aangeboden in samenwerking met het Karel Appelhuis BG. Verder is er voor kinderen een speurtocht en vinden in de schoolvakanties workshops plaats. Voor de bijzonderheden wordt verwezen naar www.cobra-museum.nl. Zie tevens www.kabg.nl

MuseumApp

In de op 8 september 2011 gelanceerde MuseumApp is een Karel Appel route in Amsterdam opgenomen die samengesteld werd door het Cobra Museum. De MuseumApp is een iPhone applicatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.