Bijgewerkt: 8 december 2021

Subsidies voor bepaalde culturele instellingen niet indexeren

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
21-06-2009

De ChristenUnie wil de subsidies voor instellingen voor podiumkunsten en beeldende kunst, zoals het Cobra Museum, P60 en de Schouwburg als ook RTV Amstelveen, volgend jaar niet indexeren. Zij wil deze sector geen compensatie verlenen voor prijs- en loonontwikkelingen.

Koops Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

mr. Jacqueline Koops-Scheele raadslid voor de ChristenUnie tijdens een raadsvergadering


We moeten nu bezuinigen op tal van zaken. Ik vind het niet meer dan logisch dat deze sector daar een flinke  steen aan bijdraagt. Het college heeft voorgesteld om de indexatie te halveren, ook voor haar eigen ambtelijk apparaat. Wij willen die indexering voor de podiumkunsten helemaal achterwege laten.”

De ChristenUnie stelt voor om dit jaar en volgende jaren af te zien van de ‘automatische’ verhoging van  de jaarlijkse subsidies, met name voor de podiuminstellingen. Instellingen als het Cobra museum, P60 en de Amstelveense Schouwburg ontvangen elk jaar bij elkaar een bedrag van bijna 4 miljoen euro.

Als de indexering van 1,5% niet wordt doorgevoerd, levert dat een besparing op van circa 60.000 euro. De ChristenUnie vindt, dat de culturele instellingen deze bezuiniging moeten opvangen in hun bedrijfsvoering. Ook vindt zij dat de podiuminstellingen meer marktgericht en commerciëler moeten werken.

“Ik hoorde van een advocate, die naar een concert van Wouter Hamel in P60 ging met een groot aantal andere advocaten en artsen. Zij betaalden allemaal circa een tientje entree. Ze hadden waarschijnlijk achteloos het dubbele betaald, als ze dat was gevraagd. In Amsterdam betaal je wel het dubbele voor zo’n concert en dan zit je niet zo luxe als in P60.

Het is toch van de zotte dat de gemeente dit soort ‘avondjes uit’ subsidieert. Als gemeente kunnen we ons een dergelijke luxe onder de huidige barre omstandigheden niet meer permitteren. Eerst maar eens zorgen dat onze kinderen goede onderwijshuisvesting krijgen”, aldus Jacqueline Koops, fractievoorzitter van de ChristenUnie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.