Bijgewerkt: 3 maart 2024

Symposium 'Kiezen voor Water!'

Nieuws -> Milieu

Bron: Water Natuurlijk
25-02-2019

De belangrijkste thema's van de waterschapsverkiezingen op één symposium. Klimaatverandering maakt de waterschappen relevanter dan ooit. Niet eerder kregen de waterschapsverkiezingen dan ook zo veel aandacht in de media. Bodemdaling, droogte, medicijnresten in ons drinkwater, het zijn allemaal vraagstukken die kiezers raken en dus ook steeds meer interesseren. Elke waterschapspartij staat voor droge voeten en veilige dijken, maar de functie van de waterschappen is de laatste jaren fors veranderd. En juist op al die nieuwe taken lopen de standpunten van partijen wél uiteen en valt er ook echt wat te kiezen! Tijdens het landelijk symposium Kiezen voor Water op zaterdagmiddag 9 maart 2019 staan deze keuzes centraal.

Nederland staat voor urgente uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en kringloopeconomie. Waterschappen spelen daarin een cruciale rol. Zij gaan over praktische maatregelen voor een schone, klimaatslimme, groene en gezonde leefomgeving, op het platteland én in de stad. Door te kiezen voor water, maken we Nederland duurzaam. Tijdens het symposium ‘Kiezen voor Water’ gaat het over die agenda. Over urgentie om de uitdagingen nu aan te pakken en de kansen om dat voortvarend te doen.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia foto Brett Florens- 2018)

Jacqueline Marian Cramer (1951) is een wetenschapster en voormalig politica. Als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakte ze van 22 februari 2007 tot 20 februari 2010 deel uit van het kabinet-Balkenende IV


Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, organiseert dit symposium met inspiratie van de doeners van nu en in debat met de politieke leiders van morgen. Sprekers zijn onder andere oud-minister en ambassadeur circulaire economie Jacqueline Cramer, die een pleidooi houdt voor het kiezen voor hergebruik van grondstoffen, maar ook de jonge klimaatbeweging die – een dag voor de grote klimaatmars - spreken over de noodzaak om nu klimaatactie te nemen. Directeur Natuurbescherming Marieke Harteveld van het Wereld Natuur Fonds pleit voor het kiezen voor herstel van biodiversiteit. Wetenschapper Heather Leslie spreekt over de noodzaak om de (zichtbare en onzichtbare) plastic vervuiling aan te pakken. En bij het thema Kiezen voor Klimaatslimme steden worden de ervaringen van het programma Amsterdam Rainproof belicht hoe inwoners en gemeenten zich kunnen voorbereiden om de steeds grotere extremen in ons klimaat; van hoosbuiten tot extreme droogte.

De waterschapspartij Water Natuurlijk wordt actief gesteund door GroenLinks en D66, die daarom zelf niet met een eigen lijst deelnemen aan de waterschapsverkiezingen. Vanuit de politiek zijn er dan ook verschillende bijdragen aan dit symposium. Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) presenteren hun voorstel voor de aanpak van bodemdaling. Bart Jan Krouwel de landelijk voorzitter van Water Natuurlijk schetst de ambities van Water Natuurlijk.

En journalist Chris Aalberts komt met een gesproken column over waar het volgens hem over gaat bij deze verkiezingen. Het dagvoorzitterschap is in handen van Boris van der Ham (D66 en lijstduwer van Water Natuurlijk in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en Julia Matser (voorzitter van Dwars, de GroenLinks jongerenorganisatie). Datum: Zaterdag 9 maart 2019 van 12.30 – 18.00. Locatie: Kompaszaal, Amsterdam. Toegang is gratis, aanmelden via.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.