Bijgewerkt: 3 juli 2022

Syrische statushouder won rechtszaak van de gemeente Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
29-04-2018

Terwijl de collegepartijen van Amstelveen nog steeds wegkijken van de problemen die statushouders ondervinden bij hun zoektocht naar werk is er in ieder geval een statushouder die door de rechter in het gelijk is gesteld. Op 1 februari 2018 vertelde (pdf) hij aan de commissieleden van Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) hoe de gemeente hem twee maanden lang voor 100 % heeft gekort op zijn uitkering. Hij moest geld lenen bij vrienden, kwam bij de voedselbank terecht en kwam steeds verder in de schulden. En als bijkomende straf verviel ook de Individuele Inkomenstoeslag voor het gezin met kinderen.

De gemeente is van mening dat meneer werk heeft geweigerd en zijn straf heeft verdiend. Meneer heeft echter alleen aangegeven dat hij geen dagen van 12 uur of langer kan werken in verband met zijn diabetes. Hij klopte aan bij de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen die heeft geholpen om tegen het besluit van de gemeente in bezwaar te gaan. Maar die blijft volhouden dat meneer verwijtbaar gedrag heeft vertoond, hoewel dat met geen enkel document wordt onderbouwd. Want verslagen van de gesprekken die hebben plaatsgevonden bij re-integratiebureau Matchez zijn er niet.

Foto Amstelveen
(Bron SP-Amstelveen - 2018)

Wil Roode van SP-Amstelveen


Meneer heeft het er niet bij laten zitten en met hulp van een advocaat is de gang naar de rechter gemaakt. En die heeft hem nu in het gelijk gesteld. De rechter kon zelf oordelen dat de beheersing van het Nederlands nog niet voldoende is en dat communicatieproblemen ten grondslag liggen aan het besluit van de gemeente. Vrijwilliger Wil Roode: 'Ik ben heel blij voor meneer. Ik zou het netjes vinden als de gemeente nu met terugwerkende kracht de twee maanden uitkering aan hem overmaakt, zodat hij een begin kan maken met het aflossen van zijn schulden en dat daarnaast nu ook de Individuele Inkomenstoeslag wordt overgemaakt.'

Ook is de rechter van mening dat de gemeente ter onderbouwing van zijn standpunt enkel heeft verwezen naar niet ondertekende verklaringen opgemaakt door re-integratiebedrijf Matchez, waar Amstelveen mee samenwerkt. En dat deze achteraf zijn opgesteld en in het besluit zijn geplakt.

'Er zijn nog meer klachten aan de klachtencoördinator voorgelegd. Ook van statushouders en minima die onterecht zijn gekort op hun uitkering. Enkele klachten liggen nu ook bij de Ombudsman Metropoolregio Amsterdam, maar die liggen daar al enkele maanden. Wij hopen wel dat er nu snel een einde komt aan de onzekere situatie, waarin de betrokken cliënten zich bevinden.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.