Bijgewerkt: 27 november 2021

Te veel onduidelijkheden over Hulp bij het Huishouden volgens de SP

Nieuws -> Politiek

Bron: Socialistische Partij Amstelveen
09-11-2015

Een kleine maand geleden heeft het college gereageerd op een persbericht, waarin de SP-Amstelveen haar twijfels uitspreekt over de toekomst van de hulp bij het huishouden. Raadslid Casadei: “De wethouder spreekt geruststellende woorden en alle cliënten hebben een brief ontvangen, waarin staat, dat er niet bezuinigd gaat worden en dat zij hun hulp kunnen behouden. Maar wat betekent de nieuwe werkwijze concreet voor de thuishulp en de cliënt? Daarover ga ik op de raadsvergadering van 11 november 2015 vragen stellen. Want het is té onduidelijk, óf en zo ja, wélke eisen er aan de aanbieders worden gesteld ten aanzien van het over te nemen personeel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Marina Casadei, gemeenteraadslid van Socialistische Partij Amstelveen


Volgens het college is het alleen maar goed als de thuishulpen dicht bij hun cliënten in de wijk werken. Daar is de SP het mee eens. Maar dat betekent wel, dat de thuishulpen die nu in verschillende wijken werkzaam zijn straks voor drie, of vier verschillende organisaties gaan werken. En dan is het nog de vraag, of zij worden overgenomen met behoud van hun salaris en hun opgebouwde rechten. We hebben twee jaar geleden gezien, dat mensen die bij Cardanus werkten weer opnieuw moesten solliciteren, waarna ze in het gunstigste geval een jaarcontract kregen. Trouwens, niet iedereen is toen ook aangenomen.

Hetzelfde staat nu te gebeuren met de thuishulpen. De wethouder kan dan weer zeggen, dat hij geen invloed heeft op beleid van organisaties. En de medewerkers en hun cliënten kunnen daar de dupe van worden. Deze zorg wordt gedeeld door de cliëntenraad van de Amstelring.”

In de commissievergadering van Algemeen Bestuur en Middelen verzekerde de wethouder, dat het hem om de kwaliteit van de dienstverlening gaat. Dat is volgens de SP slecht te rijmen met een bonusregeling voor aanbieders die minder zorg gaan leveren. De wethouder zegt signalering een belangrijke taak van thuishulpen te vinden. Ze kunnen ook aangeven, dat een gezin juist meer hulp nodig heeft. Maar daar wordt geen bonus tegenover gesteld!

We hopen op de raadsvergadering duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van de aanbestedingsprocedure Hulp bij het Huishouden. Over de gunning en de uitwerking van het pakket aan eisen wil de SP op 2 december 2015 tijdens de commissievergadering verder praten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS