Bijgewerkt: 2 maart 2024

Tentoonstelling van Mike Bouchet in het Cobra Museum

Nieuws -> Cultuur

Bron: Cobra Museum
13-10-2010

Mike Bouchet: 'New Living'

23. 10 2010 – 30. 01 2011

Dit najaar heeft het Cobra Museum de Amerikaanse kunstenaar Mike Bouchet (geb. 1970, Castro Valley, Californië) de vrije hand gegeven om zijn visie op 'New Living' te presenteren. Het eindresultaat is een prikkelende tentoonstelling die door Bouchet speciaal is afgestemd op de monumentale bovenverdieping van het museum.

Een zwembad, een ‘indoor’ golf installatie, een Amerikaanse modelwoning en een gazon van kunstgras; met zijn door acties geïnspireerde werk verandert Mike Bouchet de betekenis van objecten die samenhangen met onze kapitalistische en hyper-individualistische samenleving.

De internationaal bekende Mike Bouchet woont en werkt sinds 2004 in Frankfurt. ‘New Living’ is zijn eerste solotentoonstelling in Nederland. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van het Cobra Contemporary programma. *)

Bouchet  Amstelveen
(Foto Cobra Museum - 2010)

De foto op de flyer van de tentoonstelling van het werk van Mike Bouchet in het Cobra Museum


Het hart van New Living bestaat uit ‘Sir Walter Scott’, een bewerking van Bouchet’s opvallende presentatie ‘Watershed’ tijdens de 53ste Biënnale van Venetië (2009). Naast deze installatie exposeert de kunstenaar recent en nieuw werk.

Sinds de beginjaren negentig richt Mike Bouchet zich in zijn werk op sociale processen en structuren en op politieke onderwerpen, zoals bezitvorming, consumptief gedrag, kapitalisme en seks. In deze context is hij met name geïnteresseerd in theoretische concepten voor nieuwe, visionaire benaderingen van woonomgevingen en leefgebieden en in utopische vormen van samenleven.

Bouchet gebruikt verschillende uitingsvormen: schilderijen, sculpturen, installaties en video. Het werk komt op een actieve onderzoekende manier tot stand, waarbij Bouchet ook zijn eigen rol als kunstenaar onderzoekt.

New Living

De installatie ‘Sir Walter Scott, 2010’ is een bewerking van het ‘Watershed, 2009’ project, dat Mike Bouchet maakte voor de Biënnale van Venetië. De naam refereert aan een type eengezinshuis van het soort dat te vinden is in de Amerikaanse voorsteden en opgebouwd wordt met goedkope materialen.

Dergelijke huizen zijn de dominante vorm van architectuur in de Verenigde Staten en worden overal in de wereld populairder. Voor Bouchet is zo’n bouwpakkethuis in een buitenwijk een vercommercialiseerde architectonische fantasie: een droomhuis voor de massaconsument.

Mike Bouchet bouwde er een drijvende modelwoning mee in een van de kanalen tijdens de Biënnale. Bij het opbouwen zonk ‘Watershed’. Hoewel het voorval onverwacht gebeurde, is het tegelijk tekenend voor Bouchets actiegerichte benaderingen.

Na afloop bewerkte hij het huis met kettingzagen, bracht het bouwmateriaal terug tot gestandaardiseerde afmetingen en transformeerde het tot de nieuwe sculptuur ‘Sir Walter Scott’. Met dit nieuwe werk zette Bouchet het artistieke onderzoeksproces naar populaire architectuur voort.

‘Sir Walter Scott’ bestaat uit 15 componenten; pallets met opgestapeld bouwmateriaal, elke pallet is geplaatst op een tapijt. De beschouwer realiseert zich nauwelijks meer met een compleet huis van doen te hebben. Bouchet is als een beeldhouwer tewerk gegaan door materiaal toe te voegen en weg te nemen, fragmenten te hergroeperen van de ene naar de andere stapeling, onderwijl oordelend of er een zekere mate van afronding was bereikt. De stapelingen doen nog verslag van het beeldhouwproces en hebben de oorspronkelijke fysieke en psychologische betekenis (van een huis) behouden.

De 15 componenten, op de zorgvuldig gekozen tapijten, suggereren concepten voor nieuwe, visionaire leefsituaties. Het tapijt heeft een lange geschiedenis met vele socio-culturele betekenissen en functies. Tapijten doen dienst in de mobiele huizen van oriëntaalse Nomaden, markeren de ingang van hun tenten. Analoog met een tuin, representeren Perzische en oriëntaalse tapijten de sacrale microkosmos met het centrum van het Universum in het midden; de vier hoeken symboliseren de continenten: Afrika, Amerika, Europa en Azië.

De motieven in het tapijt, de manier waarop het gemaakt is, de keuzes voor of tegen een bepaald model, voegen in de visie van Bouchet een reflectieniveau toe. Zijn keuze van de tapijten is niet ironisch bedoeld; de kunstenaar is geïnteresseerd in observaties van degenen die een tapijt kopen en die daarbij intuïtief bepaalde algemene criteria toepassen.   

Bouchets objecten zijn het resultaat van acties, ontstaan dankzij acties, of zijn het gevolg van een bedachte actie. Voor Bouchet is een performance niet simpelweg een live uitgevoerde actie door een kunstenaar. Voor hem staat de activiteit van zijn object voor de essentie van zijn artistieke overwegingen en tegelijk voor mogelijke nieuwe vertrekpunten. “Alles is visie, is in wording.

Wij zijn niet in de wereld, maar worden deel van de wereld, worden plant, dier, moleculair, zero.” Chique Jacuzzi’s, handgemaakte baden en zwembaden zijn een soort handelsmerk van de kunstenaar geworden en voorbeelden van zulke objecten: een Jacuzzi worden is ongeveer te vergelijken met een filmster worden.

Bouchet bouwt in het museum een nieuw zwembad ‘Bouchet Pool, 2010’ en ‘Golf Piece, 2010’ in een setting die op de ruimte van het Cobra Museum is afgestemd. Bezoekers worden uitgenodigd om zich te bekwamen in het golfspel.

Een afzonderlijke ruimte in de tentoonstelling is ingericht als verkoopkantoor voor zwembaden, ‘Bouchet Pool Office, 2010’. Bouchet maakt geen onderscheid tussen individuele door de kunstenaar gemaakte werken en industrieel vervaardigde producten. Verkoopbaarheid garandeert realisatie en industriële productie maakt distributie mogelijk. Hij implementeert ondernemers

strategieën; met presentaties van niet-artistieke producten ondermijnt Bouchet de mythe van artistieke realiteit. Hij liet vanuit een reisbureau echte vliegtickets verkopen (Warsaw Travel/Travel Warsaw 2001). In andere gevallen gebruikte hij producten van de voedsel-, drank- en kledingindustrie in zijn installaties.

In ‘Interior Crush, 2010’ zijn USM-Haller delen verwerkt, diverse boeken, golfclubs en jeans. In de ruimte waar Pool Office staat opgesteld wordt deze sculptuur getoond samen met schetsen van zwembaden en monochromen.

In de patio van het Cobra Museum verrijst de installatie ‘Colony Garden, 2010’, een indrukwekkende metershoge stellage opgebouwd met steigerdelen, voorzien van kunstgras, een romeinse zuil en een sprinkler installatie, voor de regelmatige besproeiing van het gras.

Mike Bouchets modellen zijn tegelijk realistisch en fictief. Zijn interesse is gericht op de effecten van kernachtige beelden en de sociale behoeftes die daaruit voortkomen. Hij weet zijn doel meestal te bereiken met minimale contextuele ingrepen.

*) Cobra Contemporary is de nieuwe contour voor de programmering van hedendaagse kunst die – bewust of onbewust – aansluit bij het experimentele gedachtegoed van de Cobra beweging.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.