Bijgewerkt: 28 november 2021

Tweede bijeenkomst 'Amstelveen en Aalsmeer beter voor statushouders'

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
03-06-2018

Op donderdag 31 mei 2018 heeft de tweede bijeenkomst 'Amstelveen en Aalsmeer beter voor statushouders' plaatsgevonden in De Meent. Politici en mensen die betrokken zijn bij een goede integratie van de in onze regio gevestigde vluchtelingen met een verblijfsstatus zijn het gesprek aangegaan met de aanwezige statushouders.

De avond, die de SP samen met de FNV en de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen heeft georganiseerd had als doel te kijken, hoe de talenten van statushouders het beste kunnen worden ingezet. De gemeente en de politiek spelen hierbij een belangrijke rol.

Na een korte terugblik op de vorige bijeenkomst van 26 april 2018 is er in vier groepjes gesproken aan de hand van enkele casussen. Naast SP-politici waren er raadsleden aanwezig van VVD, AVA, CDA, GroenLinks en PvdA. Vol belangstelling luisterden zij naar wat de statushouders ze vertelden.

Foto Amstelveen
(Foto Nazir Husseini - 2018)

De tweede bijeenkomst 'Amstelveen en Aalsmeer beter voor statushouders' is op 31 mei 2018 plaatsgevonden in De Meent


Gesprekken met gemeente. Een van de regelmatig terugkerende opmerkingen van de statushouders betreft de gesprekken met de gemeenteambtenaren. Die communicatie verloopt stroef en dat heeft meerdere oorzaken. Bij de meeste gesprekken wordt er geen tolk ingeschakeld. Als dat wel zou gebeuren dan kunnen er veel misverstanden worden voorkomen. Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor de psychische toestand van de vluchtelingen. Dat komt nu ter sprake na een lang intakegesprek.

Sandra van Engelen van het CDA-Amstelveen: 'De gemeenteambtenaar zou eerst een gesprek moeten voeren over hoe het met de statushouder gaat en of er medische of psychische klachten zijn. In een ander gesprek kan dan de intake plaatsvinden.' Jacqueline Höcker van Actief voor Amstelveen (AVA) heeft ook signalen opgevangen dat er te weinig gebeurt met statushouders die te kampen hebben met psychische klachten. Ook vindt zij dat er tolken moeten worden ingezet.

In het algemeen komt naar voren dat er, vooral bij de bemiddeling naar werk, actief geluisterd moet worden naar de statushouder. Er moet gekeken worden naar werk dat het beste past bij de werkervaringen in eigen land. Dan kan ook gezocht worden naar een Nederlandstalige werkomgeving waarbij rekening gehouden wordt met talenten en gekeken wordt naar wat nog meer nodig is voor een goede aansluiting op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hierbij moeten initiatieven van statushouders zélf worden toegejuicht. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat er een betaalde baan wordt aangeboden.

Werkgevers. Na de zomervakantie wordt er weer een bijeenkomst georganiseerd. Dan gaan de statushouders in gesprek met de lokale werkgevers. Dit is ook weer een openbare bijeenkomst, waarbij iedereen welkom is. De datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS