Bijgewerkt: 5 december 2022

Uitbetaling PGB's ook in Amstelveen een rommeltje

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
17-03-2015

De landelijke kranten melden sinds enige tijd, dat de Sociale Verzekerings Bank (SVB) de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten niet op orde heeft. Deze PGB’s werden voorheen aan de chronisch zieken, of gehandicapten uitbetaald, zodat ze zélf hun zorgverlening konden inkopen. In de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is bepaald dat dit per 1 januari door de SVB wordt gedaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Marina Casadei, gemeenteraadslid van SP-Amstelveen


Bij de SP zijn meldingen binnen gekomen, dat ook hier in Amstelveen de zaken betreffende de PGB’s niet op orde zijn. SP afdelingsvoorzitter Gerda Polman is zo iemand die is aangewezen op zorg. Waar zij in het verleden zélf haar zorgverlener uitbetaalde is zij nu hiervoor afhankelijk van de SVB. Polman: ‘Mijn zorgverlener heeft ruim twee maanden op haar geld moeten wachten en is hierdoor in de financiële problemen gekomen. Ik heb de afgelopen maanden vrijwel dagelijks de SVB proberen te bellen, maar daar kom je nauwelijks doorheen. Ik heb wel met iemand van de gemeente gesproken en die kon bevestigen, dat ik niet de enige ben die problemen ondervindt met het door de SVB uit te betalen PGB.  

Polman heeft goede contacten met andere zorgafnemers en vertelde, dat zij nog meer gevallen kent van mensen die met dezelfde chaotische situatie geconfronteerd worden. Van een zorgverlener die inmiddels is uitbetaald kreeg Polman te horen, dat de SVB een totaal bedrag heeft uitgekeerd, waardoor voor de ontvanger niet meer inzichtelijk was van welke klanten het overgemaakte bedrag was en, of dat wel klopt. De SP wil duidelijkheid over de uitbetaling van de PGB’s en zal de wethouder hierover vragen stellen in de eerstvolgende raadsvergadering.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.