Bijgewerkt: 3 juli 2022

Uitnodiging van VVD-Amstelveen naar informatiebijeenkomsten over de verbreding van A9

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
20-03-2016

Op 9 maart 2016 werd Amstelveen, via het weekblad Amstelveen Dichtbij middels een 4 pagina's groot binnenblad, over de aanstaande verbreding van de A 9 geïnformeerd. Op het internet staat een 24 pagina’s overzicht van Rijkwaterstaat, maart 2016-CD0316SB200, waarin alle plannen en aspecten duidelijk verwoord zijn benoemd. Ook is aan alle bewoners een brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verstuurd, waarin verduidelijkt wordt wat er gaat gebeuren. Uitgenodigd wordt iedere Amstelvener naar de geplande informatiebijeenkomsten te komen. Ook is vandaag is het gehele dossier, Het Gewijzigd Ontwerptracébesluit, voor 6 weken, ter inzage gelegd. Hierin wordt mede gedetailleerde informatie gegeven over de zo belangrijke milieu aspecten als geluid- en fijn stof belasting.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Walter B. Vervenne gemeenteraadslid en woordvoerder A9 voor de VVD-Amstelveen


Wij, de VVD-fractie, zijn ons terdege bewust, welke moeilijke weg onze stad is gegaan om van het tunnelproject af te komen. Door de hele Raad gesteund is het gelukt alle andere SAA-tracépartners te overtuigen. 100 miljoen euro (prijspeil 2007) plus nog vele tientallen miljoenen euro’s om de verbindingsinfrastructuur te realiseren zou het gekost hebben. Amstelveen bespaart nu direct ruim 60 miljoen euro en geeft dat liever uit aan heel belangrijke andere zaken, zoals nieuwbouw basisscholen, het Amstelveen College en in bespreking zijnde nieuwbouw Hermann Wesselink College. Wij zijn trots op het resultaat en hopen op een grote opkomst tijdens de vier geplande informatiebijeenkomsten.

Walter B. Vervenne-woordvoerder A 9 voor de VVD-Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Bron RWS - 2016)

Artist impression van de toekomstige overbrugging van de rijksweg A9 ter hoogte van Amstelveen Stadshart


Inzage en informatiebijeenkomsten. Het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) is fysiek in te zien op het raadhuis van Amstelveen, het kantoor van de provincie Noord-Holland, het kantoor van Rijkswaterstaat in Haarlem, het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag, het kantoor van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam, of online via www.platformparticipatie.nl . Rijkswaterstaat organiseert daarnaast meerdere informatieavonden in de foyer van de Schouwburg Amstelveen. Tijdens de bijeenkomsten op 22 en 24 maart en op 4 en 11 april 2016 van 19:00 – 21:30 laten deskundigen de plannen zien en lichten deze toe.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.