Bijgewerkt: 28 juni 2022

Unanieme raadssteun voor motie 'Uitbreiding campus Uilenstede'

Nieuws -> Politiek

Bron: Pvda- D66-Amstelveen
22-05-2018

Afgelopen woensdag 16 mei 2018 heeft de gehele gemeenteraad van Amstelveen de motie 'Uitbreiding campus Uilenstede' van PvdA raadslid Arnout van den Bosch aangenomen. De motie is een signaal naar Den Haag om alsnog de afwijzing van het plan tot uitbreiding van de campus Uilenstede te heroverwegen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wees het plan van de gemeente Amstelveen om 2.500 studentenwoningen te bouwen op campus Uilenstede af. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) was van mening dat het aantal woningen, ook al zijn het tijdelijke studentenkamers, zo buiten proportie is van wat is toegestaan dat zowel wat betreft veiligheid als gezondheid van toekomstige bewoners risico’s ontstaan. De ILT gebruikt daarvoor echter verouderde normen en laat in Kronenburg wel hotels verrijzen. De afgelopen twee jaar hebben de gemeente Amstelveen en het ministerie samen gewerkt aan de realisatie van uitbreiding van campus Uilenstede. Juist daarom kwam de afwijzing ook als een grote teleurstelling. Het gaat in het plan vooral om de transformatie van al lang leegstaande kantoren naar studentenwoningen. Medewerking van het ministerie is daarbij noodzakelijk omdat Uilenstede onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan van Schiphol ligt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Arnout van den Bosch raadslid van PvdA-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 16 mei 2018


PvdA-raadslid Arnout van den Bosch: 'Ik ben erg blij met de brede steun die deze motie in de Raad heeft gekregen. Unanieme steun is het sterkst mogelijke signaal richting Den Haag. Ik hoop dat dit help het plan alsnog gerealiseerd te krijgen.' De raadsbrede motie spreekt uit teleurgesteld te zijn over de afwijzing van het plan en spreekt daarnaast uit dat het alsnog realiseren van de extra jongeren- en/of studentenwoningen op campus Uilenstede, gezien de lange wachtlijsten, noodzakelijk is. Ook roept de motie het college op zowel bestuurlijk als juridisch bezwaar te maken tegen de afwijzing van het plan en op korte termijn met het Ministerie in overleg te gaan over de ontstane situatie.

D66-raadslid en woordvoerder studentenwoningen Stephanie Schilder: 'Ik ben zeer blij met de raadsbrede steun van de gemeenteraad. D66 zet zich al jaren in voor de realisatie van woningen op Kronenburg. De afwijzing kwam voor ons dan ook als een teleurstelling. Zelf woon ik op Uilenstede en merk ik hoe hoog de vraag is naar studentenwoningen. Ik zie deze motie dan ook als een signaal naar Den Haag om de afwijzing te heroverwegen. Er is in ieder geval voldoende steun vanuit Amstelveen voor het plan.' Bovendien wordt in het nieuwe college-akkoord van VVD, D66 en PvdA de transformatie van leegstaande kantoren naar huisvesting voor studenten en starters gestimuleerd. De coalitie zal de lobby richting het Rijk voor de transformatie van Kronenburg onverminderd voortzetten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.