Bijgewerkt: 17 april 2024

VVD- schending van afspraken met raad

Nieuws -> Politiek

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
09-02-2006

Financieel woordvoerder van de VVD Frans Hellendall vindt het collegevoorstel voor de terrasbelasting een „schending van de afspraken met de raad."

„Door een vergelijking te maken met steden en gemeenten met een heel hoog tarief wil het college blijkbaar verdedigen dat ook Amstelveen een hoog tarief voor de nieuwe terrasbelasting gaat heffen. Dat is echter een schending van de afspraken met de raad."

„Het landelijk gemiddelde is weliswaar geen uitgangspunt geweest bij het vaststellen van het tarief, maar dat geldt nog meer voor de vergelijking met Nijmegen, Hengelo enz. die nu is gemaakt. De gemeenteraad heeft unaniem als uitgangspunt bij de tarieven vastgesteld dat 'in beginsel het prijsniveau in de regio (hieronder wordt  verstaan: de Amstelland- en Meerlanden gemeenten) als maximum' geldt.

Het tarief van Ouder-Amstel in 2004 was bijvoorbeeld 9 euro." „De VVD vindt het trouwens onbegrijpelijk dat het college zulke hoge tarieven gaat hanteren dat - volgens haar eigen zeggen - vermoedelijk eenderde van de terrassen gaat verdwijnen. Dat spoort niet met allerlei andere beleidsdoelen die dit college zegt belangrijk te vinden, zoals het aantrekkelijker maken van het Stadshart, het bevorderen van het toerisme in Amstelveen en citymarketing."

Over het uitstel merkt Hellendall op: „De genoemde reden lijkt mij twijfelachtig, gezien het feit dat de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het uitgangspunt was voor het voorstel. Het zal er eerder mee te maken hebben dat het college bang is voor ophef over een slecht voorstel zo vlak voor de verkiezingen."

De afdeling Amstelland van Koninklijke Horeca Nederland verzet zich sterk tegen het voorstel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.