Bijgewerkt: 24 juni 2024

VVD-Amstelveen wil goede sportvoorzieningen handhaven

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
22-06-2015

Goede sportvoorzieningen vormen een belangrijk fundament voor een gezonde stad. Amstelveen is een stad met een groot aanbod van uitstekende accommodaties. Ook hebben wij met De Meerkamp een zwembad, dat kwalitatief tot de koplopers van Nederland behoort. De VVD wil dat zo houden, maar ziet ook mogelijkheden om door slimmer te werken, accommodaties beter te benutten en de exploitatie efficiënter te maken.

De VVD steunt het uitgangspunt van de kadernota om door een verdere professionalisering van de sport in Amstelveen € 400.000 te besparen. Zo maken wij de sport toekomst bestendig en blijven nieuwe investeringen zoals in een turnhal mogelijk.

Sport subsidies efficiënt besteden

Amstelveen geeft ongeveer € 4,5 miljoen uit aan subsidies voor sport, waarvan een groot deel bestemd is voor de exploitatie van gemeentelijke accommodaties (€ 3,7 miljoen. Daarnaast is de subsidie in belangrijke mate bestemd voor het stimuleren van de breedtesport (€ 0,5 miljoen). Belangrijk is, dat deze exploitatie van accommodaties zo efficiënt mogelijk plaatsvindt. Dat kan in Amstelveen nog een stuk beter. Zo komt het voor, dat door de gemeente via het Sportbedrijf beheerde sportkantines geld kosten in plaats van geld opleveren. Iedere sportvereniging die een eigen kantine beheert weet dat daarmee een deel van het verenigingsbudget moet worden verdiend.

Foto Amstelveen
(Foto Sportbedrijf Amstelveen - 2013)

Buitenbad in de zomer van 2013 in zwembad De Meerkamp


Ruimte voor verzelfstandiging en professionalisering van het Sportbedrijf

Met de verzelfstandiging en verdere professionalisering van het sportbedrijf ziet de VVD goede mogelijkheden om de sport in Amstelveen op een hoog niveau te houden en om de exploitatie te verzakelijken en  beter beheersbaar te maken. Het Sportbedrijf moet meer ruimte krijgen om te sturen op de bedrijfsvoering, het tarievenbeleid en de capaciteitsbenutting van de accommodaties. Dit biedt mogelijkheden om binnen de huidige accommodaties de bezettingsgraad te optimaliseren, de inkoop samen met verenigingen doelmatiger uit te voeren en het tarievenbeleid aan te passen waar mogelijk. Ook kan een verdere samenwerking in de regio, zoals met ESA in Aalsmeer, bijdragen aan een efficiënter sportbeleid in Amstelveen. De VVD acht het mogelijk met deze maatregelen zeker 2 à 3 ton te kunnen besparen, terwijl de kwaliteit van het voorzieningen aanbod waar nodig wordt verbeterd.

Foto Amstelveen
(Foto Actorion Communicatie Velp - 2011)

Rob Ellermeijer, gemeenteraadslid van de VVD fractie AmstelveenSportaccommodaties voor Amstelveners

Ook de exploitatie en het vastgoedbeheer van sportaccommodaties kan verder worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door het onderhoud en de exploitatie van de horeca doelmatiger te organiseren alsmede een betere benutting van de sportvelden, Ook zal moeten worden bekeken, of de huidige sporthallen voldoende bijdrage aan het Amstelveense sportbeleid. Uiteindelijk worden de subsidies door de Amstelveense inwoners betaald en kan het niet zo zijn, dat gebruikers van buiten Amstelveen het meest profiteren van het aanbod van onze accommodaties. De VVD vindt dat nog eens kritisch gekeken moet worden, of onze accommodaties en daarmee onze gemeentelijke subsidies wel voldoende worden benut door onze Amstelveense inwoners.

Resumerend staat de VVD-Amstelveen voor uitstekende sportvoorzieningen. Sport en bewegen is de levensader van een gezonde toekomst voor Amstelveen. Dit moet wel op efficiënte wijze. Alleen dan houden wij de financiën in Amstelveen ook gezond.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.