Bijgewerkt: 7 december 2021

VVD-Amstelveen: Iets terug doen voor een bijstandsuitkering

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
21-01-2014

Vanaf 1 juli 2014 moeten mensen in de bijstand van het Kabinet verplicht een tegenprestatie leveren. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk, of mantelzorg. De VVD-Amstelveen wil, dat de gemeente snel uitvoering geeft aan deze regeling. De fractie roept het College B en W op hiervoor snel maatregelen te treffen. Laten wij in ieder geval beginnen weer tijdig de succesvolle sneeuwploeg van twee jaar geleden nieuw leven in te blazen.

lechner Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Tim Lechner, raadslid van VVD-Amstelveen


Op dit moment kan bijna niemand zich voorstellen, dat de straten onbegaanbaar zijn door sneeuwval, maar de kans is groot, dat dit toch binnenkort gaat gebeuren. Vooral in de omgeving van ouderenwoningen kan de situatie voor de mensen die slecht ter been zijn behoorlijk gevaarlijk worden. Laten we nu al voorzorgmaatregelen nemen en een aantal bijstand uitkeringsgerechtigden die daarvoor in aanmerking komen, oproepen en paraat maken voor de komende winterse dagen.Vorige keer, dat we dit in Amstelveen geprobeerd hebben was de opkomst mager. Dit kwam mede, doordat de oproep van de gemeente erg laat kwam. Het enthousiasme onder de sneeuwschuivers en de omwonende senioren was echter des te groter (lees hier). De deelnemers gaven aan het prettig te vinden iets nuttigs te doen voor hun medemens. De senioren waren blij, dat hun stoepje weer begaanbaar werd gemaakt. 

Dit vraagt dus om herhaling. Maar laten wij er als gemeente dan voor zorgen, dat we de mensen op tijd laten weten wat we van hen verwachten. Op die manier kan de opkomst, het enthousiasme en het resultaat groter worden. Wellicht zijn er bijvoorbeeld ook mensen te vinden die in deze situatie bereid zijn om boodschappen voor onze oudere medemens te doen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Tim Lechner, raadslid VVD-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.