Bijgewerkt: 18 mei 2024

VVD-Amstelveen bestaat sinds 1946

Nieuws -> Politiek

Bron: Johan Th. Bos/ Amstelveenweb
26-11-2016

Claudio Mancinelli voorzitter van VVD-Amstelveen heette alle aanwezigen hartelijk welkom op 24 november 2016 tijdens het jubileumfeest in Brasserie Paardenburg van de lokale VVD en ook de leden van VVD-Ouder-Amstel, die tegenwoordig samenwerken, de ex-wethouders, de ex-voorzitters en de ex-fractieleden werden bijzonder welkom geheten, maar uiteraard ook de huidige wethouder en de fractieleden. VVD Nieuwer-Amstel werd in 1946, twee jaar eerder dan de landelijke VVD opgericht en bestaat 70 jaar. Helaas er was geen enkele persoon op het feest aanwezig die het openingsfeest had meegemaakt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Sfeervolle muziek in de Garden Lounge van Brasserie Paardenburg


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Petra Kirch-Voors VVD-Statenlid van de Provincie Noord-Holland met Hans en Johan de Bie en oud-wethouder Piet van den Heuvel in gesprek


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Claudio Mancinelli, voorzitter van de partij spreekt de mensen toe


De voorzitter vertelde, dat de spreekstalmeester van de avond Bartho Boer zou zijn. Bartho heeft het voordeel, dat hij een paar maanden bij de gemeente Amstelveen heeft gewerkt en daardoor veel mensen goed kent. Bartho zou gemeentesecretaris Rein Schurink na zijn pensionering opvolgen, maar hij koos ongeveer na een jaar dienst in Amstelveen voor de Nederlandse Spoorwegen, waar hij hoofd Communicatie werd. Na de inleidende woorden van de voorzitter verzocht hij iedereen om te proosten op deze avond.

Voorzitter Claudio Mancinelli had er aan het begin van de avond nog wel om gevraagd, maar dieptepunten in de geschiedenis kwamen er weinig uit het publiek. Dat publiek bestond uit leden van de 70-jarige lokale afdeling van de VVD. De verjaardag werd bij Brasserie Paardenburg gevierd, min, of meer op de grens van Amstelveen en Ouder-Amstel, waarmee sinds kort één afdeling wordt gevormd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Veel partijleden waren naar het jubileumfeest gekomen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Ina Gast en Carel Emmelot volgen de toespraak van de voorzitter


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Alphons Böggemann (l) voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen was ook aanwezig


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Bartho Boer nu in de rol van spreekstalmeester


Ex-wethouders, fractie- en bestuursleden droegen wel hoogtepunten aan. Ook voormalig burgemeester Jan van Zanen, tegenwoordig burgemeester van Utrecht, kwam langs. Hij was landelijk voorzitter van de partij in onder meer de roerige jaren met Rita Verdonk en vertelde al jong voor de partij folders te hebben rondgedeeld en affiches geplakt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Bartho Boer tijdens het interview met een van de oudste VVD leden


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het 80-jarige oud-raadslid Johan de Bie beantwoordt de vragen van Bartho


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Oud-journalist Hans de Bie, de tweelingbroer van Johan tijdens het interview


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Ina Gast vertelt haar verhaal


“Ik heb veel aan Amstelveen en aan jullie te danken”, zei de Ereburger van de stad tegen zijn partijgenoten. Er werden door oud-raadsleden herinneringen opgehaald voor de microfoon, waarmee ceremoniemeester Bartho Boer rondging. Zo vertelde voormalig raadslid Johan de Bie, dat zijn fractie ooit uit 15 zetels had bestaan (tegenwoordig uit negen). Hij was trouwens waarschijnlijk één van de het oudste aanwezige leden van de partij. Net als zijn tweelingbroer Hans, die secretaris van de afdeling is geweest, vierde hij onlangs zijn 80ste verjaardag. Toen 10 jaar ouder dan de afdeling dus. Die in Amstelveen is trouwens twee jaar ouder dan de landelijke partij.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Oud-burgemeester van Amstelveen Jan van Zanen, tegenwoordig burgemeester van Utrecht, steelt de show met zijn verhaal uit het verre verleden


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De leden van de VVD luisteren naar het verhaal van hun oud-burgemeester


Oprichting landelijk VVD 1948. Op 24 januari 1948 werd in Amsterdam de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) opgericht. Het duurde lang voordat de liberalen, die van huis uit individualistisch zijn, zich wisten te verenigen in een landelijke partijorganisatie. Er hadden sinds 1885 met de oprichting van Liberale Unie heel wat afsplitsingen en naamsveranderingen plaatsgevonden. De VVD zou uiteindelijk ontstaan door een fusie van de Partij van de Vrijheid (PvdV) en het Comité-Oud. Het Comité-Oud bestond uit ontevreden leden van de Vrijzinnig Democratische Bond, die samen met de SDAP in 1946 opging in de Partij van de Arbeid. Pieter Oud (de voorzitter van Comité-Oud) was echter van mening, dat de PvdA te veel een sociaaldemocratische koers op wilde en stapte samen met een aantal leden in 1947 uit de PvdA. Bij het kiezen van een naam voor de VVD, werd bewust afgezien van de term ‘liberaal’, omdat dit te veel negatieve associaties opriep. In de Tweede Wereldoorlog werd liberalisme namelijk in verband gebracht met de economische crisis en werkloosheid uit de jaren 1930. Toch plaatste de VVD zichzelf ideologisch wel meteen in de liberale traditie, met een grote nadruk op vrijheid van het individu.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jan van Zanen in gesprek met ex-fractielid Marius Rietdijk en Alphons Böggemann


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jan van Zanen praat even met Johan de Bie


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jan van Zanen in gesprek met Crys Larson gemeenteraadslid en voormalig wethouder van Ouder-Amstel. Zij staat op de (concept)kandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jan van Zanen en journalist Johan Th. Bos hebben de grootste lol, als de twee over de tijd hebben, toen Van Zanen burgemeester van Amstelveen was


Kennis

“Er is hier wel een enorm brok kennis bij elkaar”, zei Mancinelli. Hij doelde daarmee niet alleen op de nu zittende raadsleden, zoals Inza Gast die acht jaar lid van de partij en zeven jaar in de VVD-fractie zit, maar ook op voorgangers. Zoals oud-wethouder Piet van den Heuvel, die omarmd werd door de culturele wereld van Amstelveen en onder meer het Cobra Museum uit de grond stampte, wat hij als een van zijn grote wapenfeiten ziet. Dat was in de tijd, dat Amstelveen nog volop inkomsten uit grondverkoop had. Die tijd is voorbij, meldt hedendaagse VVD-wethouder Herbert Raat geregeld. Hij maakt nu 6,5 jaar deel uit van het college van B en W, voorheen was hij raadslid. Raat juicht toe, dat de partij nu voor Amstelveen en Ouder-Amstel één afdeling vormt. “Wij horen bij elkaar, onze kinderen gaan naar dezelfde scholen enzovoort. Het is goed, dat we samen optrekken.” Raat zei, komend uit Amsterdam, in Amstelveen de kans te hebben gekregen zijn politieke ambities waar te maken. Het gaat er nu om de voorzieningen in de stad voor jong en oud vast te houden, bij dalende inkomsten uit grondverkoop.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Claudio Mancini met Jan van Zanen en fotograaf Anko Stoffels op de historische foto, omdat zij in deze samenstelling nog nooit samen op een foto waren


Populisme

Intussen vraagt hij zich over de Haagse politiek weleens af: Waar gaat dit in hemelsnaam over? “Laten we dat opkomende populisme negeren. Laat andere mensen, dat platte doen en niet wij.” Hij refereerde aan een van zijn eerste daden als wethouder, die hij samen het burgemeester Jan van Zanen (verantwoordelijk voor openbare orde) realiseerde: het op orde brengen van de woonwagenlocaties, waar talloze vergunningen ontbraken, niet werd gecontroleerd en royaal illegaal werd gebouwd.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2016)

Vlnr.: Claudio Mancinelli, Jan van Zanen en Herbert Raat


En De Bie herinnerde zich nog, dat de VVD ooit tegen de aanleg van de sneltramlijn was. “Maar achteraf ben ik er toch wel blij mee, dat die er is.” Waarmee werd aangetoond: Politiek heeft soms een dagwaarde. Raat probeert daar kennelijk, onder meer via sparen voor de toekomst, aan te ontkomen. Hoewel zijn spaarzaamheid bij anderen op forse kritiek stuit. Wie daaraan wil ontkomen moet niet in de politiek gaan….Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.