Bijgewerkt: 3 december 2021

VVD-Amstelveen blijft streven naar een verzorgde stad

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
08-06-2015

Begin april van dit jaar kondigde het College van B en W van Amstelveen aan actief op te gaan treden tegen vervallen panden. In eerste instantie langs de toegangspoorten - de visitekaartjes - van Amstelveen. Een uitstekend initiatief, waar wat betreft de VVD Amstelveen nog verder invulling aan gegeven kan worden. Zij is van mening, dat ook op andere fronten hernieuwde aandacht nodig is om Amstelveen een verzorgde stad te laten zijn en blijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor schotelantennes en graffitioverlast.

Foto Amstelveen
(Bron Arjan Gerritsen - 2014)

Arjan Gerritsen, burgerlid van VVD-Amstelveen


Burgerlid Arjan Gerritsen (VVD) stelde hierover vragen aan wethouder Raat (VVD) in de vergadering van de commissie RWN op 19 mei 2015: 'In Amstelveen zijn er nog altijd veel schotelantennes op onjuiste wijze geplaatst aan de gevel, of het balkon en dat levert een ontsierend straatbeeld op. Ook graffitioverlast op met name eigendommen van nutsbedrijven is mij een doorn in het oog'.

Foto Amstelveen
(Foto Arjan Gerritsen - 2015)

Met graffiti bespoten KPN huisje in Middenhof


Vooral bij huurcomplexen in eigendom van woningcorporatie Eigen Haard valt te zien, dat veel schotelantennes op onjuiste wijze zijn geplaatst. Voorbeelden zijn te zien aan de gevels van de flats langs de Sportlaan en de Rosa Spierlaan. Voor de plaatsing moet eerst toestemming gevraagd worden en ook zijn er regels aan de wijze, waarop de schotelantennes vervolgens worden geplaatst. Een verbod van schotelantennes is echter geen optie en ook niet het doel. Wel zijn er alternatieven mogelijk die goed bekeken zouden moeten worden. Een voorbeeld is een zogenaamde Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst (GSO).

Met dit systeem krijgen bewoners een aansluiting op één, of meerdere centraal geplaatste schotelantennes, doorgaans op het dak van het huurcomplex. Gerritsen: 'Ik heb de wethouder gevraagd dit onderwerp te bespreken in zijn reguliere overleg met Eigen Haard. Kennelijk treedt de corporatie onvoldoende handhavend op en moet zij op haar verantwoordelijkheid worden gewezen. Een GSO is een goed alternatief en moet onderwerp van gesprek zijn met de corporatie. Het is voor zowel corporatie als bewoners een goede investering.

Foto Amstelveen
(Foto Arjan Gerritsen - 2015)

Schotelantennes op de flat aan de Rosa Spierlaan


Inmiddels heeft wethouder Raat over dit onderwerp van gedachten gewisseld met de directie van Eigen Haard. In het najaar gaan zij gezamenlijk de situatie in Amstelveen bekijken en bezien, wat de mogelijkheden zijn. Gerritsen: 'Dat stemt mij tevreden. Ik zal te zijner tijd de wethouder weer vragen stellen over de resultaten en de vervolgstappen'.

Voor wat betreft graffitioverlast zijn er de afgelopen jaren duidelijke resultaten geboekt, mede naar aanleiding van de intensievere gemeentelijke graffiti aanpak. Zo is er per 2013 extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van graffiti en is een proefproject gestart, waarin leerlingen van de Panta Rhei in samenwerking met KPN en de gemeente vijf KPN-huisjes hebben voorzien van een kunstwerk. Toch zijn er nog voorbeelden in Amstelveen, waar het beter kan en moet, zoals bijvoorbeeld langs de Dr. Willem Dreesweg, tegenover de Amstelhof.

Foto Amstelveen
(Foto Arjan Gerritsen - 2015)

Schotelantennes op de flat aan de Sportlaan


Gerritsen: 'Wellicht kan wethouder Raat ook deze en andere nutsvoorzieningen van een kunstwerk laten voorzien. Dit vergt echter inzet en een proactieve houding van nutsbedrijven en die is er lang niet altijd'. De wethouder heeft toegezegd om met de nutsbedrijven in gesprek te gaan en daarbij te streven naar duurzame structurele oplossingen. Tenslotte zou ik de inwoners van Amstelveen willen oproepen om blijvend alert te zijn op graffitioverlast en dit te melden bij de gemeente. Zo houden we Amstelveen leefbaar en verzorgd!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS