Bijgewerkt: 28 november 2022

VVD-Amstelveen geeft brede steun aan de Woonagenda 2015-2018

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
08-02-2016

Op 16 februari 2016 wordt er voor Amstelveners en andere belanghebbenden een inspreekavond georganiseerd en het onderwerp van gesprek is de Woonagenda Amstelveen 2015-2018 (pdf 6 pagina's). Voor de VVD in Amstelveen is de nu voorliggende Woonagenda een goede opmaat naar helder en krachtig beleid: 'De gemeente Amstelveen heeft haar grenzen bereikt. Uitbreiding is binnenkort niet meer aan de orde. De bomen groeien niet meer tot in de hemel. Beheer en versterking van de bestaande woningvoorraad is daardoor broodnodig,' aldus VVD burgerraadslid Arjan Gerritsen.

Foto Amstelveen
(Bron A. Gerritsen - 2015)

Arjan Gerritsen, burgerraadslid van VVD-Amstelveen, lid van de raadscommissie Ruimte, wonen en Natuur (RWN)


De gemeente Amstelveen is een fantastische woongemeente. Alle voorzieningen in de buurt, maar ook de drukte van Amsterdam en de rust van het Groene Hart in de nabijheid. Tegelijkertijd staat onze mooie woongemeente onder grote druk. Er is een grote vraag naar woningen voor de middeninkomens en eengezinswoningen in het koopsegment. De VVD is dan ook blij, dat in de Woonagenda ruimte wordt geboden aan deze groep Amstelveners: 'Door het bijbouwen van dit soort woningen trekken wij de Amstelveense woningmarkt los. Als gemeente straks wil je een goede en evenwichtige bevolkingssamenstelling hebben en behouden, zowel op wijk- als gemeenteniveau. De gemeente moet gesteld staan voor de toekomst en zich voegen naar een nieuwe rol', aldus Gerritsen .

De beoogde inrichting van de Scheg aan de zuidrand van Westwijk met voornamelijk eengezinswoningen kan op veel bijval van de VVD rekenen. Ook ter plaatse van de Middenwaard tussen de wijken Groenenlaan en Waardhuizen in, wordt tot groot genoegen van de VVD voorzien in woningen in het middensegment. Deze laatste uitbreidingen van de Amstelveense woningvoorraad geven een impuls aan de woningmarkt.

De VVD-Amstelveen is blij, dat het college in de Woonagenda werk maakt van de doorstroming in de sociale sector. In Amstelveen zijn er ruim voldoende sociale huurwoningen voor de beoogde doelgroep. Een te groot deel van deze woningen (30%) wordt echter bewoond door huishoudens met een voor deze sector te hoog inkomen. Gerritsen: 'Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Mede hierdoor bestaan er lange wachtlijsten voor mensen die deze woningen echt nodig hebben. De grote uitdaging is om mensen met een te hoog inkomen voor deze sector te laten doorstromen naar een woning die passend is bij het inkomen. In de huidige woonvisie wordt hier werk van gemaakt.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.