Bijgewerkt: 3 juli 2022

VVD-Amstelveen is blij met de spectaculaire daling van woninginbraken

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
01-07-2014

Uit een rapportage van de gemeente Amstelveen blijkt, dat het aantal inbraken in onze gemeente spectaculair aan het dalen is. In de laatste 12 maanden was er zelfs een afname te zien van meer dan 19%. De VVD is blij met deze ontwikkeling en wil met de gemeenteraad bekijken hoe we deze daling in de komende periode kunnen voortzetten.

De daling van het aantal inbraken is volgens de gemeente mede te danken aan de samenwerking tussen gemeente, politie en het openbaar ministerie. Zo werden er meer controles en buurtonderzoeken uitgevoerd. Hierdoor worden woningen minder inbraakgevoelig gemaakt en de pakkans van daders vergroot.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD-Amstelveen


De VVD-fractie is altijd een groot pleitbezorger geweest van deze nauwere samenwerking. Fractievoorzitter Kees Noomen; 'In de afgelopen jaren hebben wij het probleem van woninginbraken in Amstelveen regelmatig op de politieke agenda gezet. Samen met andere partijen zorgden wij er voor, dat de gemeente een actievere rol speelt door bijvoorbeeld het organiseren van buurtavonden, buurtschouwen en bewonersvoorlichting. Het is goed om te zien, dat acties van de gemeente zin hebben gehad. Maar we zijn er nog niet. Inbraken hebben een grote impact op de slachtoffers. Iedere inbraak is er daarom een te veel.'

In de komende periode wil de VVD, dat de daling van de woninginbraken wordt voortgezet. In de gemeenteraad zal de VVD-fractie dan ook samen met andere partijen bekijken, of er extra ingezet moet worden op activiteiten zoals controles, straattoezicht en het promoten van burgernet. Daarnaast biedt ook het collegeprogramma van VVD-PvdA-D66-BBA handvatten. Hierin is afgesproken, dat er een pilot wordt gehouden op het gebied van de gezamenlijke inkoop van preventieve veiligheidsmaatregelen, specifiek gericht op die wijken waar de inbraakproblematiek het grootst is. Denk bijvoorbeeld aan de wijken met de meeste inbraken; Elsrijk en Patrimonium. Lees ook: Factsheet inbraken over de periode tot en met mei 2014 (pdf 6 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.