Bijgewerkt: 3 december 2021

VVD-Amstelveen is blij met het toekomstbestendig internet in de stad

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
06-03-2018

De VVD is verheugd dat het College van B en W inzet op een toekomstbestendige digitale bereikbaarheid in Amstelveen en de verglazing van het bestaande kabelnetwerk als belangrijk speerpunt ziet.  Raadslid Rob Ellermeijer (VVD) had hier in de raadscommissie Burgers en Samenleving van 29 november 2017 vragen over gesteld en de verbetering van de internet infrastructuur in de raadscommissie B en S van 31 januari 2018 geagendeerd. Zoals ook wethouder Maaike Veeningen in het persbericht van 27 februari 2018 aan geeft is snel internet een basisbehoefte en randvoorwaarde voor een succesvolle doorontwikkeling van de stad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Rob Ellermeijer raadslid van VVD-AmstelveenIn delen van Amstelveen, waaronder het gebied langs de Amstel, de Middelpolder, de Legmeerpolder en de Bovenkerkerpolder, maar ook in het centrum van de stad, zoals in Randwijck en in Elsrijk is verbetering van de internet infrastructuur noodzakelijk. Snel internet is met de huidige technische mogelijkheden tegen aanvaardbare kosten in nagenoeg geheel Amstelveen mogelijk. Daarvoor is het van belang dat de gemeente faciliterend optreedt, waarbij gedacht kan worden aan het informeren van bewoners, bijvoorbeeld met een bewonersbijeenkomst, het ondersteunen bij het initiëren van de contacten met de verschillende marktpartijen die de infrastructuur kunnen aanleggen, het verlenen van de benodigde gemeentelijke vergunningen en het bijeenbrengen van bewoners en bedrijven om met marktpartijen slimme oplossingen te realiseren voor de financiering van de aanleg van de internet infrastructuur. De VVD-Amstelveen ondersteunt het voornemen van de gemeente om als verbinder tussen providers, bewoners en bedrijven een stimulerende en faciliterende rol te vervullen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS