Bijgewerkt: 29 juni 2022

VVD-Amstelveen is in de bres voor noodlijdende ondernemers

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
06-02-2021

De recente verlenging van de lockdown heeft voor diverse MKB-ondernemers in Amstelveen verstrekkende gevolgen. Het water kwam hen al aan de lippen, maar nu dreigen zij kopje onder te gaan. Met name eenmanszaken (en VOF’s) waaronder veel kappers en schoonheidssalons worden keihard geraakt doordat zij nauwelijks in aanmerking komen voor de huidige steunmaatregelen.

Niet in aanmerking voor TOZO 3 regeling. Tijdens de vorige lockdown konden ondernemers nog rekenen op € 4.000,- vanuit de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Sinds de recente lockdown is dit echter niet meer het geval. Vanwege de partnerinkomenstoets die van toepassing is op de huidige TOZO 3 regeling ontvangen de meeste ondernemers niets aangezien hun gezamenlijk inkomen doorgaans net boven het sociaal minimum ligt. Dit inkomen gaat volledig op aan levensonderhoud, maar stelt de ondernemer niet in staat aan haar zakelijke verplichtingen te voldoen. De hoogte van de opgebouwde reserves en van de vaste lasten bepaalt hoe lang het nog duurt voordat men de deuren voorgoed dient te sluiten.

Foto Amstelveen
(Bron Tom Coumans - 2021)

Tom Coumans raadslid van VVD-Amstelveen met Ron Hamel eigenaar van Styles Haarverzorging voor zijn zaak aan de Populierenlaan 137


Overbrugging via lokaal ondersteuningspakket Amstelveen. Daarnaast kwamen veel ondernemers niet in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 omdat zij net de minimale grens van 30% omzetverlies niet gehaald hebben. De VVD-Amstelveen fractie, bij monde van raadslid Tom Coumans doet daarom een beroep op het Amstelveense college van B en W om te bekijken of noodlijdende ondernemers ondersteund kunnen worden vanuit het lokaal ondersteuningspakket door bijvoorbeeld te voorzien in een overbruggingskrediet als zijnde een voorschot op de uitkeringen van de (nieuwe) Rijksregelingen, zoals de TVL Q1 die later in februari volgt of de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) die waarschijnlijk in maart volgt.

Verruiming bestaande lokale maatregelen. Het college van B en W heeft reeds aangekondigd bezig te zijn met verruiming van de bestaande lokale steunfondsregelingen o.a. voor eenmanszaken (zonder personeel), zoals diverse kappers en schoonheidssalons. De VVD vindt het belangrijk dat er geen ondernemers meer tussen wal en schip vallen en ziet dan ook spoedig uit naar de voorgestelde aanpassingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.