Bijgewerkt: 8 december 2023

VVD-Amstelveen juicht komst van Hospice Amsteloever toe

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
02-02-2022

Betrokken Amstelveners hebben het initiatief genomen om een hospice op te richten. Dit 'Hospice Amsteloever' zal locatie krijgen aan de Lindenlaan bij het Augustinuspark. Daar moeten 6 gastplekken komen, waarbij de levensstijl van de betrokkenen centraal staat. De situatie en de verzorging zoals thuis moet daar zoveel mogelijk worden voortgezet.

In de raadscommissie Burgers en Samenleving van 2 februari 2022 zal Joop Siemers namens de Stichting de Vrienden van Hospice Amsteloever de raadsleden informeren en om steun vragen. Het is de bedoeling dat er naast het hospice op het genoemde terrein ook een gezondheidscentrum komt met een huisartsenpraktijk, een fysiotherapie en een apotheek. Op dit moment ligt er een intentieovereenkomst die door de gemeente en de Stichting de Vrienden van Hospice Amsteloever getekend zal gaan worden.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2022)

De VVD-Amstelveen raadsleden Victor Frequin (links) en Bas Zwart (rechts) met tussen hen in de voorzitter en penningmeester van de Stichting Vrienden van Hospice Amsteloever Robert Klinkert (links) en Peter Verhoeven (rechts) op de locatie op 2 februari 2022, waar het hospice moet gaan komen


De gemeenteraadsleden Victor Frequin en Bas Zwart, woordvoerders Zorg van de VVD-Amstelveen, hebben zich over dit plan laten informeren door de voorzitter en de penningmeester van de stichting, de heren Robert Klinkert en Peter Verhoeven. Zij hebben hen namens de lokale VVD steun toegezegd voor dit belangrijke project. De Stichting is ook druk doende fondsen hiervoor te werven bij Amstelveense inwoners en organisaties.

Victor Frequin is duidelijk hierover: 'Op dit moment is er in onze gemeente geen hospice, daarvoor moeten we naar omliggende gemeentes. Het is goed dat Amstelveen zelf ook een dergelijke, noodzakelijke voorziening heeft.' Beide raadsleden zijn met de Stichting van mening dat Hospice Amsteloever er snel moet komen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.