Bijgewerkt: 7 oktober 2022

VVD-Amstelveen maakt zich zorgen over lange wachttijden bij zwemlessen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
20-09-2022

De VVD-fractie maakt zich zorgen over lange wachttijden bij zwemlessen met als gevolg dat kinderen steeds langer moeten wachten totdat zij (veilig) leren zwemmen. Het zwembad De Meerkamp neemt in Amstelveen een belangrijke plek in. De VVD vindt het belangrijk dat ieder kind in Amstelveen leert zwemmen. Amstelveense kinderen dienen zwemles in Amstelveen te kunnen krijgen zonder op een wachtlijst te komen. Niet iedere ouder met kleine kinderen heeft de mogelijkheid om naar een buurgemeente uit te wijken voor zwemlessen.

Na de zomersluiting zouden de zwemlessen in de Meerkamp weer van start gaan vanaf 29 augustus 2022. Helaas moesten de zwemlessen voor kinderen die nog niet in het diepe bad kunnen zwemmen (voor het A-diploma) worden uitgesteld omdat verschillende ondiepe baden vanwege technische problemen niet in gebruik kon worden genomen.

Het goede nieuws is dat vanaf 20 september 2022 deze lessen weer worden hervat. De gevolgen hiervan kunnen mogelijk wel ernstig zijn. De kinderen die voor de zomersluiting al bezig waren met zwemles zullen met de extra lange sluiting in de zomer later hun A-diploma halen en mogelijk ook verder achterop zijn geraakt waardoor het halen van het diploma weer nog later zal zijn. Tevens zullen de wachttijden voor zwemles hiermee meer zijn opgelopen waardoor de gevolgen nog langer merkbaar zullen zijn. De VVD-fractie wil dat het College met de Meerkamp oplossingen verkent om de wachttijden te beperken en doet zelf wat suggesties.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2022)

Femke Lagerveld raadslid va VVD-Amstelveen, woordvoerder WMO, Zorg en Gezondheid, Juridische zaken en regelgeving, Sport

Schriftelijke vragen aan het College van B&W van de gemeente Amstelveen van het raadslid Femke Lagerveld van de VVD. Betreft: Verkennen oplossing(en) verkorten wachttijden zwemlessen de Meerkamp:

Geacht College,

Het zwembad De Meerkamp neemt in Amstelveen een belangrijke plek in. De VVD vindt het belangrijk dat ieder kind in Amstelveen leert zwemmen. Amstelveense kinderen dienen zwemles in Amstelveen te kunnen krijgen zonder op een wachtlijst te komen. Niet iedere ouder met kleine kinderen heeft de mogelijkheid om naar een buurgemeente uit te wijken voor zwemlessen.

Na de zomersluiting zouden de zwemlessen in de Meerkamp weer van start gaan vanaf 29 augustus jl. Helaas moesten de zwemlessen voor kinderen die nog niet in het diepe bad kunnen zwemmen (voor het A-diploma) worden uitgesteld omdat verschillende ondiepe baden vanwege technische problemen niet in gebruik kon worden genomen. Het goede nieuws is dat vanaf 20 september deze lessen weer worden hervat. De gevolgen hiervan kunnen mogelijk wel ernstig zijn. De kinderen die voor de zomersluiting al bezig waren met zwemles zullen met de extra lange sluiting in de zomer later hun A-diploma halen en mogelijk ook verder achterop zijn geraakt waardoor het halen van het diploma nog later zal zijn. Tevens zullen de wachttijden voor zwemles hiermee meer zijn opgelopen waardoor de gevolgen nog langer merkbaar zullen zijn.

-Deelt het college de mening dat het onwenselijk is dat steeds meer kinderen langer moeten wachten totdat zij leren zwemmen?

-Kan het college inzichtelijk maken hoeveel kinderen de afgelopen weken na de zomersluiting wegens de technische problemen niet hun zwemlessen konden vervolgen dan wel niet (voor het eerst) starten met zwemlessen?

-Kan het college de huidige stand van zaken met betrekking tot de wachtlijsten bij de Meerkamp inzichtelijk maken?

-Is het college bereid in gesprek te gaan met de Meerkamp/AmstelveenSport om te verkennen of praktische oplossingen er voor kunnen zorgen dat in dit soort situaties (dat zwemlessen tijdelijk stil komen te liggen) de gevolgen daarvan zo klein mogelijk blijven voor de kinderen op de wachtlijst en kinderen die tijdelijk moeten stoppen met de lessen? Zo nee, waarom niet?

-De VVD-fractie heeft een aantal praktische oplossingen om de gevolgen van een (langere) sluiting te beperken. Is het college bereid om de hieronder staande mogelijke oplossingen mee te nemen in de verkenning met de Meerkamp/AmstelveenSport? Zo nee, waarom niet? Het gaat om de volgende (mogelijke) oplossingen:

-Op sommige momenten het recreatieve zwemmen plaats laten maken voor zwemlessen (totdat de wachtlijst grotendeels is weggewerkt),

-Het op zondag starten met zwemlessen;

-Kinderen die al ver gevorderd zijn met de zwemlessen de mogelijkheid te bieden (bijvoorbeeld) twee keer in de week te laten zwemmen zodat de doorstroming sneller verloopt;

-Het door laten gaan van de zwemlessen tijdens de schoolvakanties.

-Kan het college in het gesprek ook aan de Meerkamp vragen om ook zelf naar oplossingen te kijken t.a.v. het bovenstaande probleem?

-Binnen welke termijn kan het college een verslag hierover sturen naar de gemeenteraad?

Namens de VVD-Amstelveen fractie, Femke LagerveldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.