Bijgewerkt: 2 december 2023

VVD-Amstelveen maakt zorgen over de hoge aantal woninginbraken

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
30-01-2023

Het baart de VVD-Amstelveen zorgen dat de hoeveelheid woninginbraken in Amstelveen in deze donkere dagen merkbaar lijkt te zijn toegenomen. In de voorliggende periode lag het aantal al hoger in onze gemeente dan in de rest van het land.

Er waren volgens beschikbare gegevens 4,71 woninginbraken per 10.000 inwoners in het derde kwartaal van 2022, afgezet tegen 3,20 in de rest van Nederland. En dat terwijl het gevoel van veiligheid in de eigen woning zo belangrijk is voor mensen. Daarom heeft de partij hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. 

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2023)

VVD-raadslid Janneke Leegstra bij een Amstelveense woning, waar recent is ingebroken  met zichtbare braakschade aan de kozijnen. Op het raam geplakte papier staat er: 'Na 2 eerdere inbraken is er niets meer van waarde in deze woning. Geen horloges, sieraden, goud of geld. Het is dus niet de moeite waard hier naar binnen te gaan'

De VVD wil graag bevestigd krijgen of de officiële cijfers overeenkomen met wat we om ons heen zien. De meest recente cijfers die beschikbaar gesteld zijn dateren van september 2022. 'De VVD zou graag zien dat inbraakcijfers maandelijks op wijkniveau worden gedeeld. Daarnaast is het essentieel om inwoners goed te blijven informeren over preventiemaatregelen en beschikbare subsidies voor hang- en sluitwerk en eventuele andersoortige beveiliging van de woning. Uit rondvraag blijkt dat dit lang niet altijd bekend is bij mensen' -aldus Janneke Leegstra gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen.  

Helderheid over oplossingspercentages van woninginbraken is ook van belang voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners. Het in 2019 ingestelde Anti Inbraak Team bleek heel succesvol, de VVD wil graag weten wat daarvan de status is en of (versterkte) inzet daarvan kan bijdragen aan de veiligheid van inwoners in de eigen woning. Amstelveen doet het in algemene zin nog steeds goed op het vlak van veiligheid, ook volgens de meest recente data. Al is elk misdrijf er een teveel en moet wat betreft de VVD zeker het aantal woninginbraken omlaag gebracht worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.