Bijgewerkt: 28 november 2022

VVD-Amstelveen over de Perspectiefnota 2022

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
07-07-2021

Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen sprak tijdens de gemeenteraadsvergadering op 7 juli 2021:

'Voorzitter

Gisterenmiddag keek ik nog uit naar vandaag. Maar na wat er gisterenavond allemaal gebeurd is, is alle aardigheid eraf en sta je met een heel ander gevoel hier. Wij hopen dat het slachtoffer van de steekpartij en Peter R. hun gevecht gaan winnen en onze gedachten gaan uit naar hun dierbaren. Dit zijn alweer mijn 12de algemene beschouwingen. Ik hoor sommigen al denken “dan wordt het tijd om op te stappen.” Maar VVD-ers zijn eigenlijk een soort “Chateau Petrus”. Hoe ouder of langer je ze hebt, des te beter ze worden. Kijk naar collega Bulsing. Zelfs GroenLinks zal dit beamen nu wij hen ook zien als serieuze coalitiepartner, landelijk vooralsnog dan wel te verstaan. 

Als ik terugkijk op de ideeën uit al mijn bijdragen de laatste jaren, dan is het bedroevend hoe weinig van onze goede ideeën zijn gerealiseerd. Dit is echter hoe de politiek werkt. Een ballontje oplaten is makkelijk, maar de uitvoering is een ander verhaal. Wat we wel voor elkaar hebben gekregen is een kerngezonde groene gemeente met een bovengemiddeld voorzieningenniveau dat altijd hoog in de lijstjes staat en waar iedereen graag wil wonen.

En niet onbelangrijk, met lage lasten. Het kan dus gewoon. Dat komt niet alleen door de verkoop van Eneco en eerder Casema, maar je dwingt het ook af door zuinig te zijn met het geld en dit in de juiste dingen te investeren, zoals een Landmark bijvoorbeeld.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Kees Noomen fractievoorzitter van de VVD-Amstelveen tijdens zijn toespraak in de gemeenteraadsvergadering op 10 juli 2019


En ja voorzitter, ik had ook graag gewild dat mijn vier kinderen makkelijk een woning in Amstelveen kunnen krijgen. Ook ik moet iedere dag aan mijn vrouw uitleggen waarom dat niet zo eenvoudig is. Ik ben daarom ook benieuwd wat al die mensen die nu tegen bepaalde ontwikkelingen zijn, zoals nu Alleman bijvoorbeeld, tegen hun eigen kinderen zeggen.

“Ga maar in Oude Pekela wonen want daar is het goedkoop en opa en opa willen wel naar buiten kunnen blijven kijken? Hoe egoïstisch is dat? Mijn collega Arjan Gerritsen heeft in de commissie al gezegd dat we meer moeten letten op wat we bouwen en wat ons betreft de focus daarbij op koopwoningen ligt.

Wij zijn trots op wat we samen de afgelopen jaren hebben bereikt met onze huidige coalitiepartners en dat smaakt naar meer. We streven er voortdurend naar om het nog beter te doen voor u en Amstelveen. Ook in uw laatste jaar college, hoewel het lijkt alsof de handrem er een beetje op zit. U heeft getekend bij het kruisje van het coalitieakkoord to get the job done. Dit is een mooi bruggetje naar een belangrijk onderwerp, namelijk de Bestuurscultuur in Amstelveen.

Wijlen Harry van den Bergh vond het allemaal te klef in Amstelveen. Maar als het er even wat harder aan toe gaat, zoals recentelijk het geval was, dan hebben we meteen een hei-sessie om het vertrouwen te herstellen. Kenmerkend voor Amstelveen “we gaan netjes met elkaar om.”. Maar de raad is de baas en het college voert slechts uit wat een meerderheid van deze raad heeft besloten. Een raad die bang is voor de bestuurscultuur van een college, onderschat zichzelf en neemt zichzelf niet serieus. Deze raad is altijd in positie, totdat we het vertrouwen in de bestuurder/wethouders opzeggen.

Dan even over de cijfers. De begroting is meerjarig sluitend en solide genoeg. Het college heeft alle risico’s scherp in beeld en weet welke beren we op de weg kunnen verwachten.

De rentestijging is onze grootste zorg en daar moeten we goed op blijven letten.

Maar met een temporisering van grote uitgaven of de onbenutte belastingcapaciteit in de OZB, hebben we voldoende opvang om te schakelen, mocht dat nodig zijn.

Maar fijn is het te constateren dat dit nu weer niet nodig is, zeker in een tijd van crisis en dat geeft houvast.

Waar we echter geen grip op hebben, is de jeugdzorg. Kinderen kosten geld. Ook in Amstelveen. En niet een beetje ook. Onze kinderen zijn ons veel waard en de VVD vindt het heel belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de jongeren.  Amstelveen besteedt jaarlijks tientallen miljoenen aan Onderwijshuisvesting en Jeugdhulp. Deze budgetten stijgen flink. Jeugdhulp zelfs met 78% sinds 2018.  En met 10% van de totale gemeentelijk uitgaven is dat een grote zorg en het eind is niet in zicht.

De VVD wil graag dat de groei in Jeugdzorgkosten beteugeld gaat worden. Dan hebben we het uiteraard niet over de ernstige doorlopende zorg. Ook moet de kwaliteit op orde blijven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan want alle gemeenten kampen daarmee. Maar alleen meer geld vragen aan het Rijk is de weg van de minste weerstand. Verzin een list wethouder. Hoe kunnen we dit anders doen of beter dan de rest?

Miljoenen worden gegeven aan onderwijsbesturen om scholen neer te zetten, maar de VVD vindt dat daarvoor ook geleverd moet worden. Onvoldoende beoordelingen van de Onderwijsinspectie zijn daarom onacceptabel. De VVD wil bovendien dat er altijd capaciteit is, zodat Amstelveense kinderen in Amstelveen naar school kunnen. Kunt u dit garanderen in de toekomst wethouder?

De VVD-Amstelveen maakt zich met o.a. D66 al langere tijd ook zorgen over Passend Onderwijs. Miljoenen liggen opgepot bij zogenaamde Samenwerkingsverbanden. Maar scholen willen vaak niet. Men staat niet te springen om leerlingen met een extra zorg- of taalbehoefte. Wanneer je het niet eens bent met een school over Passend Onderwijs en vastloopt, kom je in een spaghetti van met elkaar verweven instanties terecht. Wij willen dat ouders geadviseerd en ondersteund worden in deze discussie. Samen met D66 dienen wij een motie hiervoor in, waarvan mijn D66-collega straks het dictum zal voorlezen.

En tenslotte past het in een traditie om zelf ook met een motie te komen, maar eigenlijk is dat niet nodig want het beleid is al heel goed. Deze motie is om het college aan te sporen om de afspraken uit de CUP uit te voeren en dan heb ik het over de Landmark. Collega van der Steenhoven heeft vorige keer al gelekt uit de coalitieonderhandelingen en weet hoe belangrijk dit was voor de VVD. Fijn dat BBA toen ook al meegetekend heeft?

Het idee is om met een prijsvraag te komen onder architecten en kunstenaars om iets te bedenken waarmee Amstelveen onderscheidend in kan zijn. En dat de Amstelveense bevolking uiteindelijk een definitieve keuze kan maken. De manier, waarop en hoe deze prijsvraag eruit mag gaan zien en of we ook kunnen leveren laat ik bij het college.

Dank u voorzitter.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.