Bijgewerkt: 6 december 2021

VVD-Amstelveen raadsleden op patrouille met BOA's

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
24-12-2018

De raadsleden van VVD-Amstelveen Benjamin Smalhout (woordvoerder Veiligheid) en Tom Coumans (woordvoerder Financiën) liepen afgelopen vrijdagavond op 21 december 2018 mee met de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's). BOA’s Jeroen, Remco en Eddy namen hen mee op surveillance door Amstelveen. Ze bezochten onder andere de Amsterdamseweg, Uilenstede en Middenhoven.

BOA’s bewaken de openbare ruimte en zijn de ogen en oren van de wijk. Het takenpakket van een BOA varieert van het aanspreken van hangjeugd tot het voorkomen van woninginbraken. Onlangs hebben een tweetal BOA’s een woninginbraak weten te voorkomen.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2018)

BOA Guido, Tom Coumans (links) en Benjamin Smalhout (rechts), BOA Eddy, en BOA Jeroen op het Stadsplein Amstelveen


De raadsleden kregen inzicht in problematiek rondom afvaldump, foutparkeerders, vechtpartijen, vernielingen en graffiti. Daarnaast is sinds deze week een team operationeel bestaande uit twee oud-agenten en twee BOA’s om de vele inbraken terug te dringen. De eerste kleine successen zijn reeds geboekt. Ook is het team zeer te spreken over het gebruik van de bodycam. Toch is er nog ruimte voor verbetering.

Vooral de BOA’s die werkzaam zijn in de handhaving van de openbare ruimte hebben met enige regelmaat te maken met dreigende geweldsituaties. Een BOA moet voldoende zijn uitgerust om bij een aanhouding of een andere situatie de-escalerend op te treden. Een uitbreiding van middelen, zoals bijvoorbeeld pepperstray en een wapenstok versterkt de positie van de BOA aanzienlijk. De VVD-Amstelveen fractie gaat het college hierom verzoeken. Voor de VVD-fractie heeft veiligheid topprioriteit. Om Amstelveen nog veiliger te maken is blijvende oplettendheid vereist.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.