Bijgewerkt: 3 december 2021

VVD-Amstelveen stelt vragen over aantallen bijstandsgerechtigden in de stad

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
25-01-2018

De VVD-Amstelveen vindt het belangrijk, dat Amstelveners die werkzoekende zijn of in de bijstand zitten zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. In de afgelopen jaren is het beroep op bijstand in Amstelveen toegenomen. Zoals door het College eerder aangegeven is dit onder meer veroorzaakt door de economische crisis aan het begin van de collegeperiode en het toegenomen aantal statushouders in de recente jaren. Rob Ellermeijer, VVD-Amstelveen raadslid, heeft daar in deze raadsperiode ook meerdere keren aandacht voor gevraagd en werkgelegenheidsinitiatieven ingebracht gericht op het beperken van de jeugdwerkloosheid en om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen op werk te bieden. Door het College zijn ook meerdere initiatieven ondernomen om de aantallen niet-werkende werkzoekenden en bijstandsgerechtigden in Amstelveen terug te dringen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Rob Ellermeijer raadslid van VVD-AmstelveenDeze week berichtte ‘Binnenlands Bestuur’ over de resultaten van de Rotterdamse aanpak en het strenge beleid gericht op uitstroom naar werk, beperken van de instroom naar bijstand en intensieve controle op bijstandsfraude. In de afgelopen vier jaar zijn daar ruim 15.000 bijstandsgerechtigden aan een baan geholpen. De gemeenteraad beschikt momenteel niet over recente cijfers over de ontwikkelingen van het aantal bijstandsgerechtigden en niet-werkende werkzoekenden in Amstelveen.

Om de effectiviteit van het beleid te kunnen beoordelen en om zo nodig extra maatregelen in te zetten heeft de VVD daarom schriftelijk gesteld aan het College van B en W over de ontwikkeling van de aantallen niet-werkende werkzoekenden en bijstandsgerechtigden in Amstelveen en het aantal statushouders dat daar deel van uit maakt. Ook vraagt de VVD om nader inzicht in de resultaten van de aanpak van de bijstandsfraude.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS